آسیب به لثه و مخاط دهان

دندانپزشک ترمیمی با لیزر اشاره دارد که بيماری های دهان و دندان از شايع ترين بیماری های عفونی انسان است. با تغييراتی که در عادت ها و رژیم های غذایی می دهیم و یا اینکه بهداشت دهان و دندان را رعایت نمی کنیم، یا حتی بی توجهی به سلامت دهان و دندان ها از مهمترین عللی می باشند که منجر به بیماری های دهان می شوند. اما گاه جدا از بیماری های دهان و دندان آسیب هایی هم به دهان و دندان به گفته دندانپزشک ترمیمی با لیزر پیش خواهد آمد که در ادامه برایتان زگو کرده ایم.

به گفته دندانپزشک ترمیمی با لیزر صدمات وارده به بافت نرم باید به طورمناسب درمان شده ودرجلسات فراخوان میزان ترمیم آن کنترل شود. پارگی های کوچک مخاط ، لب وزبان باید بعداز دیریدمان و تمیزکردن ازاجسام خارجی بخیه شود.

همراه با پارگی ها ضروری است که بافت ها درموقعیت مناسبی قرار گیرند تا التیام آنها تضمین شود .استفاده ازدهانشویه یاکاربرد موضعی محلول کلر هگزیدین 1/0%برای کاهش خطر عفونت طی التیام زخم پیشنهاد می شود. این نکته قابل تأکید است که درصورت آلودگی زخم با خاک ، باید هرچه زودتر واکسیناسیون پیشگیرانه دربرابر کزاز انجام شودهماتوم های زیر مخاطی درناحیه وستیبولار یا سقف دهان ممکن است نشان دهنده شکستگی فک باشد و معاینه رادیو گرافی دقیق لازم است.

آسیب های دندانی طبق نظر دندانپزشک ترمیمی با لیزر

پیشگیری ازصدمات تروماتیک

دلایل صدمات دهانی و صورت در کودکان به طور قابل توجهی متنوع هستند و روش ساده ای برای جلوگیری از اکثر این آسیب ها وجود ندارد . به هرحال ، اگرچه ورزش ها عامل موارد نسبتا کمی از صدمات دهانی صورتی هستند . ولی این موارد اغلب شدید بوده و نسبت به صدمات دیگر تعدادزیادی ازدندان ها درگیر می کند.

 ورزش ها ی پربرحو.رد ، مانند هاکی روی یخ ، انواع فوتبال ، هندبال، وبسکتبال همراه با خطر بالای تصادف در سرعب با لا ف باعث ایجاد آسیب های دندانی و صدمات دیگر هستند.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال