آسیب های تروماتیک : پیگیری و پیش آگهی طولانی مدت

دندانپزشک ترمیمی با لیزر بیان می کند که به دلیل تفاوت در قابلیت التیام نسوج دندانی پس از صدمات تروماتیک انواع پیچیدگی ها در این خصوص به وجود می آید. تشکیل موضعی و سریع عاج متعاقب شکستن تاج دندان و تحلیل کامل ریشه پس از اینتروژن مثال هایی از این دامنه وسیع هستند. به منظور درک طیف وسیع پیچیدگی های روند التیام، باید ظرفیت ترمیم پالپ و پریودنشیم مد نظر قرار گیرد.

دندانپزشک ترمیمی با لیزر در ادامه یادآور می شود که صدمه تروماتیک دندانی نشان دهنده انتقال شدید انرژی به دندان و انساج نگهدارنده آن است که منجر به شکستگی و یا جابجایی دندان و یا جدایی یا له شدگی انساج نگهدارنده (لثه، لیگامان پریودنتال و استخوان) می شود.

در یک آسیب جداشدگی (برای مثال luxation extrusive)، دندانپزشک ترمیمی با لیزر معتقد است که بخش اعظمی از آسیب شامل شکاف انساج بین سلولی (کلاژن و ماده بین سلولی) می باشد در حالی که صدمه وارده به سلول های ناحیه تروما محدود و اندک است. این مساله نشان می دهد که ترمیم زخم با کمترین تاخیر توسط سیستم سلولی موجود انجام می شود.

در مقابل در یک آسیب کوفتگی (برای مثال luxation intrusive) صدمه وسیعی به سیستم سلولی و بین سلولی وارد می شود و بافت های آسیب دیده باید قبل از ترمیم بافت تروماتیزه توسط مارکروفاژ و یا اتسئوکلاست ها حذف شوند. چنین آسیبی روند ترمیم را چندین هفته افزایش داده و دوره اسپلینت را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

آسیب های تروماتیک به گفته دندانپزشک ترمیمی با لیزر

وقایع ترمیم زخم

وقایع ترمیم زخم شامل خونرسانی مجدد بافت ایسکمیک یا تشکیل بافت جدید در موارد تخریب بافتی می باشد. در چنین مواردی ترمیم زخم از طریق حرکت هماهنگ سلول ها به سوی ناحیه تروماتیزه به وقوع می پیوندد. این در حالیست که ماکروفاژها خط مقدم ترمیم را تشکیل داده و توسط سلول های اندوتلیال و فیبروبلاست ها دنبال می شوند. شبکه عروقی در استرومای بافتی که قسمت اعظم آن را کلاژن نابالغ (نوع III) و فیبروبلاست های در حال تکثیر تشکیل می دهد شکل می گیرد. جذب این سلولها با آزادسازی سگینال های شیمیایی توسط سلول های درگیر و بافت های احاطه کننده، همزمان است. این پدیده مدل ترمیم زخم نامیده می شود. به نظر می رسد این روند در پالپ پریودنشیم با سرعت تقریبی 0.5 میلی متر در روز انجام می شود.

در ادامه پاسخ های ترمیم بافتی در موارد آسیب های جابجایی ساده به تفکیک آسیب PDL و پالپ، همچنین به دنبال آسیب های جابجایی پیچیده همراه صدمات له شدگی توضیح داده خواهد شد.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال