آشکار ساختن دندان برای اهداف ارتودنسی

آشکار ساختن دندان برای اهداف ارتودنسی
در طول موج های متنوعی برای براداشت بافت نرم و آشکار کردن دندان های دائمی جهت درمان های ارتودنسی استفاده می شود. اما تنها لیزرهای اربیوم توانایی برداشت توام بافت نرم و استخوان را دارند. اگر فقط برداشت بافت نرم لازم باشد، اغلب می توان بدون بی حسی موضعی کار را به انجام رساند و تنها از پمادهای بی حسی استفاده کرد. لیزر Er:YAG با قدرت 45 میلی ژول و تناوب 20 هزار هرتز در تماس با بافت یا با فاصله از آن مناسب هستند. در زمان استفاده از لیزر اربیوم باید مراقب مبنای مجاور محل جراحی باشیم تا از خطر اچ شدن آن کاسه شود. برای این منظور جهت تابش اشعه باید به موازات محور طولی دندان باشد. خطر اچینگ یا آسیب به مینا در زمان استفاده از لیزر دیود و Nd:YAG وجود ندارد. چرا که طول موج این لیزرها تداخلی با ساختار دندانی نمی یابند.

آشکار ساختن دندان برای اهداف ارتودنسی

اصلاح شکل لثه و ژنکتومی در بیماران ارتودنسی، مصرف کنندگان دیلانتین و جراحی افزایش طول تاج قبل از کارهای ترمیمی در مواردی که با هیپرتروفی بافت لثه بر اثر مصرف داروهایی همچون دیلانتین یا بهداشت دهانی ضعیف پس از قرارگیری دستگاه های ارتودنسی مواجه هستیم. می توان از لیزر برای اصلاح شکل یا برداشت بافت های لثه اضافی بهره گرفت. برای پر کردن دندانی که پوسیدگی آن تا زیر لثه ادامه یافته باشد، می توان از لیزر برای برداشت لثه و انجام مراحل ترمیمی بدون خونریزی لثه ای استفاده نمود. اکثر این روش ها را می توان بدون بی حسی موضعی و یا حداقل ناراحتی پس از عمل انجام داد. انواع متنوعی از لیزرها را می توان به این منظور به کار بست. لیزرهای اوربیوم در قدرت 55 ژول و تناوب 20 تا 30 هرتز بدون اسپری آب از آن جمله است. مواردی مانند هیپرپلازی لثه ای وجود دارد که در حین درمان های ارتودنسی رخ داده و با لیزر اربیوم برداشه می شود.

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال