از فلوراید سیستمیک استفاده کنیم یا موضعی؟

یکی از آسان ترین راه های فلورایده کردن آب آشامیدنی به پیشنهاد دندانپزشک اطفال، روش استفاده سیستمیک از فلوراید است که ارزان ترین راه هم می باشد و 40 الی 50 % در کاهش پوسیدگی دندان تاثیر دارد.

از فلوراید سیستمیک استفاده کنیم یا موضعی؟

طبق گفته دندانپزشک، در دندانپزشکی بدون درد، این میزان در سازمان بهداشت جهانی بسیار با اهمیت تلقی می شود. اما استفاده از این روش تنها به کشورهای بزرگ که دارای تکنیک های آبرسانی با استاندارد بالا هستند محدود می شود. در مناطق روستایی با آبرسانی کوچک و کنترل کمتر بر مسائل اجرایی اضافه نمودن فلوراید به آب غیر منطقی به نظر می رسد.

دریافت مکرر فلوراید سیستمیک از طریق آب طی دوران تشکیل و مینرالیزاسیون دندان و همچنین طی زندگی تاثیری اثبات شده در کودکان و نوجوانان دارد. ولی کاهش در میزان پوسیدگی از طریق فلورایده نمودن آب آشامیدنی امروز کمتر از وقتی که این روش ابداع شد موثر است. علت اصلی آن شاید استفاده از سایر منابع فلوراید مثل غذا، آشامیدنی ها، خمیردندان ها و عوامل موضعی باشد. در بعضی مناطق اضافه نمودن به شیر یا سنگ نمک پیشنهاد و تست شده است ولی تحقیقات در مورد آن کم است.

در دندانپزشکی بدون درد، مکمل هایی مثل قرص های فلوراید یا سایر محصولات مثل قطره های فلوراید به عنوان جانشینی برای فلورایده نمودن آب آشامیدنی هستند. استفاده از قرص های مکمل فلوراید باید از یک دوز صحیح که بر اساس سن و محتوای فلوراید آب تعیین می شود تبعیت نماید. حتی با این که بعضی تحقیقات کلینیکی خوب کنترل شده در مورد قرص های فلوراید نشان دهنده کاهش آماری معنی دار پوسیدگی ها بوده است اما نیاز به همکاری قوی والدین برای مدت چندین سال و امکان ایجاد فلوئوروزیس، موجب کاهش کاربرداین رژیم شده است. همچنین از نظر علمی توافق شده است که استفاده از فلوراید سیستمیک در دروان قبل از رویش دندان ها تاثیر ضد پوسیدگی کمی دارد. بیشتر تاثیرات فلوراید به استفاده موضعی از آن در زمان بعد از رویش دندان ها مربوط می شود. پس اگر قرص های مکمل فلوراید استفاده می شوند باید مکیده یا جویده شوند. استفاده از مکمل های فلوراید پیش از رویش دندان ها ممکن است موجب فلوئوروزیس هم بشود.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال