استخر و مواد شیمیایی و پزشک اطفال

استخر و مواد شیمیایی و پزشک اطفال

پزشک اطفال می گوید استخر و مواد شیمیایی، موضوعاتی هستند که می خواهیم به آن بپردازیم. موضوعی که ممکن است سوال بسیاری از مادران از پزشک اطفال باشد؛ بسیاری از مادران و کودکان به همراه مادران خود به استخر رفته و بازی می کنند.

طبق گفته دندانپزشک اطفال خوب به دلیل اینکه آب استخر به دلیل ازدحام جمعیت آلوده می شود، از مواد شیمیایی برای ضد عفونی کردن آن استفاده می کنند. ممکن است این موضوع آب استخر و مواد شیمیایی مادران را نگران کند و سوالی برای آن ها ایجاد کند آیا این آب برای کودک ضرری دارد یا خیر و یا اینکه سوال آن ها از پزشک اطفال این باشد که این مواد شیمیایی نوعی مساله بهداشتی حساب می شود؟

استخر و مواد شیمیایی

استخر و مواد شیمیایی

طبق گفته های دندانپزشک اطفال خوب و یا پزشک اطفال در ادامه مطلب به ادامه این بحث می پردازیم.

طبق نظر پزشک اطفال و یا دندانپزشک اطفال خوب، دکتر رکنی، در زیر مطلبی را در این مورد عنوان کرده ایم که شما را دعوت به ادامه مطلب می کنیم.

سوال مادران از پزشک اطفال یا دندانپزشک اطفال خوب در تهران

آیا مواد شیمیایی در استخرهای شنا یک نوع مساله بهداشتی هستند؟

در پاسخ، پزشک اطفال و یا دندانپزشک اطفال خوب در تهران این گونه پاسخ می دهد؛ مواد شیمیایی استفاده شده در استخرها چشم، پوست و راه هایی هوایی فوقانی و تحتانی را تحریک می کنند. قرار گرفتن در معرض نیز ممکن است با بروز آسم در کودکان مستعد آتوپیک در ارتباط باشد.

در ادامه پاسخ پزشک اطفال و یا دندانپزشک اطفال خوب در تهران، این طور ادامه می دهیم که کودکانی که شنا می کنند یا اغلب در استخرهای سرپوشیده هستند و این استخرها تهویه خوبی ندارند، ممکن است در معرض خطر باشند. شنا بسیار پرطرفدار و ورزش سالمی برای کودکان است.

پزشک اطفال و یا دندانپزشک اطفال خوب در تهران، دوش گرفتن قبل از شنا کردن برای از بین بردن مواد آلی (به عنوان مثال، عرق، خاک، و لوسیون) توصیه می کند چرا که این می تواند به مواد شیمیایی استخر واکنش نشان دهد تا از شکل گیری کلرامین جلوگیری کند. شیوه های ضد عفونی مناسب و تهویه در معرض خطر قرار گرفتن را کاهش می دهد.

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال