افتادن دندان کودک، 6 ماه دیر و زود اشکال ندارد

همه ما در كودكی، دندانهای شيری لق داشته ايم، دندانهايی كه به مويی در دهانمان بند بودند و تا هر بزرگتری از راه می‌رسيد نسخه‌ای برای خارج كردن آن از دهان می‌پيچيد.

«بدو كوچولو، يه نخ بيار، ببندم به دندونت، اون سرش و هم ببند به در اتاق. دندون شيريه ديگه با يه حركت از دستش خلاص ميشي » ، بعد هم داد و بيداد و دست آخر يه دندان شيري آويزان به يه نخ، پايان اين ماجراست .همه ما در كودكي، دندانهاي شيري لق داشته ايم، دندانهايي كه به مويي در دهانمان بند بودند و تا هر بزرگتري از راه ميرسيد نسخه اي براي خارج كردن آن از دهان ميپيچيد؛ از نخ بستن به آن و كشيدنش گرفته تا گاز زدن يك سيب و كندن آن با يك دستمال كاغذي! ولي كشيدن دندان شيري هم دردسرهاي خاص خودش را دارد. اگر شما اين روزها پدر و مادر يك كوچولوي كلاس اولي هستيد كه دندانهاي شيري اش لق شده است. اين نكته ها را براي كشيدن دندان شيري به خاطر داشته باشيد.

خداحافظ ريشه شيري
دندانهاي شيري اصولا ريشه ندارند، بنابراين وقتي به اندازه كافي لق شده باشند، به آساني از دهان جدا مي شوند. وقتي دندان دائمي زيرين شروع به رويش مي كند، ريشه دندان شيري هم تحليل مي رود تا جايي كه تقريبا چيزي از آن باقي نمي ماند؛ اين دندان ها به خودي خود لق شده و با يك حركت دندانپزشك، از دهان خارج مي شوند.

كشيدن دندان شيري با انبردست! ممنوع
به هيچ عنوان با انبردست، نخ و دستمال كاغذي به جان دندان شيري كودك نيفتيد. كشيدن دندانهاي شيري هم درست مثل دندا نهاي دائمي اصولي دارد كه اگر به وسيله دندانپزشك انجام شوند، بدون درد و ناراحتي از دهان كودك خارج ميشوند. كشيدن خودسرانه دندان شيري و درد و ناراحتي ناشي از آن، ممكن است خاطره بدي از دندانپزشك در ذهن كودك ايجاد كند كه او را براي هميشه از دندانپزشكي گريزان كند. بنابراين حتما كودك را براي كشيدن دندان شيري نزد دندانپزشك ببريد.

دندان شيري را بي دليل نكشيد
هيچوقت دندان شيري را با اين توجيه كه دندان دائمي جايگزينش جاي آن را ميگيرد، بي دليل نكشيد! دندان شيري بايد تاحد امكان تا زمان رويش دندان دائمي در دهان كودك باقي بماند. بنابراين اگر پوسيده شد يا آبسه كرد و درد گرفت، در درجه اول به فكر ترميم و عصب كشي و نگهداري آن باشيد تا كشيدن اش. كشيدن دندان شيري را فقط به موارد ضرورت موكول كنيد.

دندان هاي جلويي فضا نگهدارنده نميخواهند
وقتي دندانهاي شيري جلويي در اثر ضربه و زمين خوردن هنگام بازي و ورزش ميشكنند يا در اثر پوسيدگيهاي ناشي از مصرف شير، محكوم به كشيدن ميشوند، جاي اين دندانها در دهان كودك شما خالي ميماند؛ ولي براي اين دندانها به فكر فضا نگهدارنده نباشيد؛ دندانهاي شيري جلويي وقتي از دهان خارج ميشوند، نيازي به جايگزيني فضا نگهدارنده ندارند. نگران نباشيد، حتي اگر جاي اين دندانها خالي هم بماند، دندانهاي دائمي جايگزين مرتب در دهان كودك شما ظاهر ميشوند.

مسكن بعد از كشيدن دندان شيري
پس از كشيدن دندان شيري، از داروخانه براي فرزند خود، يك شربت مسكن و ضد درد تهيه كنيد. دندانپزشك براساس سن كودك، مناسبترين داروي ضددرد را تجويز خواهد كرد. تا هنگامي كه بافتهاي اطراف دندان كشيده شده ترميم شوند، كودك شما درد خواهد داشت و اين مسكن به كاهش اين درد كمك شاياني خواهد كرد.

6 ماه دير و زود، اشكالي ندارد
گاهي دندان شيري خيلي زودتر از موعد لق ميشود و مي افتد و گاهي هم آنقدر دير اين اتفاق ميافتد كه سر وكله دندان دائمي جايگزين از جاي ديگر فك پيدا ميشود؛ ولي نكته اصلي اين است كه 6 ماه دير يا زود شدن افتادن دندان شيري طبيعي است. بنابراين اگر چنين اتفاقي براي كودكتان افتاد، اصلا نگران نشويد؛ ولي اگر 6 ماه از افتادن شيري گذشته و خبري از رويش دندان دائمي جايگزين آن نشد، بايد با دندانپزشك مشورت كنيد. گاهي دندان دائمي جايگزين وجود ندارد و لثه و استخوان آنقدر محكم است كه جلوي رويش دندان دائمي جايگزين را گرفته است. در اين شرايط به جراحي و بازكردن راه دندان دائمي نياز است.

فضا نگهدارنده جاي شيري
گاهي دندانهاي شيري، بسيار پوسيده ميشوند يا در اثر ضربه ميشكنند يا كارشان به درد و آبسه ميرسد. در اين موارد لازم است كه دندان شيري قبل از موعد يعني قبل از لق شدن طبيعي، از دهان خارج شود. اين كار را دندانپزشك اطفال براي شما انجام خواهد داد؛ ولي فراموش نكنيد همين جا خاتمه پيدا نميكند. شما بايد به فكر يك فضا نگهدارنده باشيد تا فضاي دندان شيري براي رويش دندان دائمي جايگزين آن حفظ شود. فضا نگهدارنده ها سيمهاي مخصوصي هستند كه به شكل حلقه درآورده ميشوند و در فضاي بي دنداني قرار ميگيرند و فضاي خالي را براي رويش دندان دائمي جايگزين حفظ ميكنند. وقتي دندان دائمي زيرين شروع به جوانه زدن كرد، وقت آن است كوچولو يتان را نزد دندانپزشك ببريد تا فضا نگهدارنده را از دهانش خارج كند.

گازاستريل را نيم ساعت بگيرد
پس از كشيدن دندان شيري، محل آن خونريزي خواهد داشت و تا يك شبانه روز خارج شدن خون از محل زخم و ديدن خونابه در دهان كودك طبيعي است. بنابراين اصلا نگران نشويد، براي كنترل خونريزي بايد گاز استريلي را كه دندانپزشك در محل كشيدن دندان گذاشته است، تا حدود نيم ساعت در دهانش نگه داريد و از او بخواهيد اين گاز را گاز بگيرد. گاز گرفتن گاز استريل و فشار آن به محل زخم، به لخته شدن سريع تر خون و كنترل خونريزي كمك ميكند.

كشيدن دندان شيري با بي حسي كامل
شايد نگران درد ناشي از كشيدن دندان شيري باشيد؛ ولي بد نيست بدانيد دندانپزشك با تزريق داروي بي حسي، دندان شيري را قبل از كشيدن كاملا بي حس مي كند، حتي براي اين كه كودك متوجه درد كشيدن دندان شيري نشود، اسپري بي حسي در محل تزريق ميپاشد تا درد ناشي از ورود سر سوزن نيز احساس نشود.

براي مرخص كردن عجله نكنيد
تلاش نكنيد دندان شيري را قبل از موعد از دهان كودك خارج كنيد. اين دندانها فضاي دندانهاي دائمي جايگزين را در فك كودك شما نگه ميدارند، بنابراين اگر زودتر از موعد مقرر از دهان خارج شوند، احتمال اينكه دندانهاي دائمي كودك نامنظم رشد كنند وجود دارد.

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال