انسداد کانال پالپ با نظر دندانپزشک ترمیمی

به گفته دندانپزشک ترمیمی با لیزر انسداد اتاقک و کانال پالپ یک واکنش شایع به تروما است.

در واقع دندانپزشک ترمیمی با لیزر اشاره می کند که رادیوگرافی هر دو نوع مینرالیزاسیون پارسیل و کامل حفره پالپ ار آشکار می سازد. از لحاظ کلینیکی تاج دندان به تدریج نمای زردرنگی به خود می گیرد. در اکثیرت موارد دندان های مسدود شده تا زمان ریزش بدون تغییر باقی می مانند. ولی از آن جایی که ممکن است درصد کمی از آن ها دچار التهاب پری اپیکال ناشی از نکروز شوند معاینه رادیوگرافیک بهتر است سالی یک بار انجام شود.

تحلیل ریشه با نظر دندانپزشک ترمیمی با لیزر

اتیولوژی و پاتوژنز تحلیل ریشه در دندان های شیری با تحلیل ریشه در انسیزورهای دائمی تروماتیزه یکسان است. تحلیل ریشه خارجی ناشی از عفونت معمولا بعد از جابجایی اینتروژن دیده می شود. در حالی که تحلیل داخلی ممکن است در نتیجه آسیب های جابجایی و لقی مختصر ایجاد شود. خارج کردن دندان درمان انتخابی برای تمام انواع تحلیل ریشه پاتولوژیک می باشد.

انسداد کانال پالپ با نظر دندانپزشک ترمیمی با لیزر

آسیب به دندان های دائمی در حال تکامل

کاملا ثابت شده است که تروما به دندان های شیری به آسانی به دندان های دائمی جانشین منتقل می شود. بیشترین و کمترین شیوع اختلالات تکاملی به ترتیب بعد از اینتروژن ها و ساب لوکسیشن ها دیده می شود. در این ارتباط تاکید شده است که بیرون افتادن انسیزورهای شیری ممکن است رشد و تکامل بعدی دندان های دائمی جانشین زیرین را مختل کند. این بدان معناست که احتمالا وقتی که ندان شیری بیرون می افتد همراه با جابجایی اپکس در جهت جوانه دندان دائمی است.

بیشتر اختلالات وقتی که دندان شیری به طور مستقیم جوانه دندان دائمی را تروماتیزه می کند اتفاق می افتد. به هر حال التهاب پری اپیکال دندان شیری ممکن است اثرات زیان آوری داشته باشد. همچنین نوع و شدت اختلالات در انسیزورهای دائمی رابطه نزدیکی با سن در زمان وقوع آسیب دارد. جوانه دندان به خصوص طی مراحل اولیه تکاملش حساس و آسیب پذیر می باشد. بنابراین اغلب اختلالات جدی وقتی دیده می شود که آسیب قبل از 3 سالگی اتفاق می افتد. تغییرات در مورفولوژی یا منینرالیزاسیون تاج انسیزوردائمی شایع ترین نوع عوارض (ناشی از آسیب) می باشند. این ضایعات از اپسیته های مینایی کوچک تا بد شکلی های شدید متغیر است. در مواردی که دندان شیری، به طور مستقیم به داخل فولیکول دندان دائمی جابجا شود، ممکن است قسمت معدنی شده دندان که مرتبط با بافت نرم جوانه دندانی است جابجا شود که بدین ترتیب دایلاسریشن تاج رخ خواهد داد. شایع تریم یافتع تغییر رنگ زرد ـ قهوه ای است که به طور موضعی بر روی سطح باکال با یا بدون هیپوپلازی مینا دیده می شود.

در این موارد ترمیم ناحیه هایپوپلاستیک با کامپوزیت به منظور جلوگیری از ضایعات پوسیدگی ضروری است. همچنین تروما ممکن است با تشکیل ریشه تداخل داشته، منجر به خمیدگی ریشه یا توقف جزیی تکامل آن شود.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال