اولین جلسه درمانی دندانپزشک

اولین جلسه درمان توسط دندانپزشک و بخصوص دندانپزشک اطفال بسیار حساس است برای اولین جلسه درمان دندانپزشکی کودکان خردسال ، مواردی توسط Holst پیشنهاد شده است .

برای اولین مرحله یا اکسپوژر از روش ( بگو – نشان بده – انجام بده ) استفاده می شود . در ابتدا به کودک گفته می شود که چه اتفاقی خواهد افتاد ، سپس نشان داده می شود و در نهایت روش درمانی انجام  می شود . اگر کودک به خوبی درمان را بپذیرد ، باید میزان تحمل او با آگاه کردن کودک از توانایی خود تقویت شود ( بازخورد ).

اگر درمان مورد پذیرش قرار نگیرد ، باید با همدلی با کودک برخورد کرده و آموزش بیشتری در مرحله قبل داده شود . اولین اکسپوژر ممکن است قبل از نشستن کودک بر روی صندلی انجام شود . اگر برای نشستن بر روی صندلی بی میل باشد ، می تواند بر روی زانوی والدین بنشیند . پس از معاینه دهانی و مراحل پیشگیری ، نیاز درمانی فرد مرحله بعدی اکسپوژر را تعیین می کند .

اگر درمان دندانپزشکی غیر تهاجمی لازم باشد ، مانند درمان ترمیمی یا جراحی و بی حسی موضعی ، باید مراحل اکسپوژر شامل تمام مراحل عملی درمان مربوطه شود .

روش شکل دهی رفتار برای پذیرش درمان دندانپزشک در آینده اساسی است . در صورتی که آگاهی و زمان کافی صرف شود ، از اغلب مشکلات کنترل رفتاری پیشگیری می شود . این روش در طولانی مدت بسیار هزینه – اثربخش است . این نوع از رفتار درمانی سریع بوده و به صرف زمان کمی برای کودکان نیاز دارد . هرچند در تعدادی از کودکان آسیب پذیر ممکن است برای درمان های دندان پزشکی زمان بیشتری صرف شود . مثال هایی از گروه های در معرض خطر عبارتند از :کودکان خانواده های مهاجر و پناهنده ، کودکان با مشکل پزشکی یا اجتماعی که سابقه طولانی از ناراحتی و درد قلبی دارند ، کودکانی که به دلایل مختلف نسبت به درد اعمال دندانپزکی حساس هستند ، کودکان بسیار خجالتی و کودکان دارای رفلاکس شدید gag .

اولین جلسه درمانی دندانپزشک

این کودکان ممکن است به شدت به تجربیات نامطلوب حساس بوده و غیر از شرایط اورژانس معین ، هیچ عذری برای حذف شکل دهی رفتار پیش از درمان دندانپزشک وجود ندارد . به طور کلی ، عمل شکل دهی رفتار ممکن است توسط هر فردی از کادر دندانپزشکی انجام شود . احتمالا داشتن یک بهداشتکار دندانپزشکی یا دستیار دندانپزشکی برای معرفی معمول دندانپزشکی به کودکان خردسالی که برای اولین بار مراجعه کرده اند هزینه – اثربخش می باشد ، زیرا بسیاری از آنها هیچ درمان ترمیمی نیاز ندارند . هرچند ، باید این نکته مورد توجه قرار گیرد وقتی کودکان برای اغلبکارهای استرس زا آماده می شوند ، مانند درمان ترمیمی و جراحی ، همکاری و پذیرش کودک به رابطه کودک با درمانگر بستگی دارد و نه هیچ فرد دیگری .

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال