بررسی اکلوژن دندانی توسط دندانپزشک ترمیمی با لیزر

دندانپزشک ترمیمی با لیزر در بحث معاینات دندانی و کلینیکی که دارد، به بررسی اکلوژن دندانی هم می پردازد.

به این صورت که دندانپزشک ترمیمی با لیزر اکلوژن را معاینه می کند. که در این مورد یک روش سیستماتیک می باشد، زیرا دندانپزشک اطفال تکامل اکلوژن دندان کودک را مورد مطالعه قرار می دهد. هر گونه تغییراتی در رشد دندانی، اکلوژن در دو قوس و میزان فضا باید بررسی شود.

رکوردها

طبق نظر دندانپزشک ترمیمی با لیزر رکورد دقیق به اندازه جامع اهمیت دارد. در اصل، دو نوع رکورد باید ثبت شود :

1.رکوردهای یافته های حاصل از معاینه کودک شامل انواع تشخیص ها

2.رکورد درمان انجام شده

بنابراین تنها ثبت درمان مورد نیاز، مثلا نوع درمان ترمیمی مورد نیاز، موجب یک نتیجه کلینیکی موفق نمی شود. هیچ رکورد بین المللی وجود ندارد. چون نیازها بر اساس جمعیت، الگوی بیماری ها، سازمان های خدمات دهنده و قوانین متفاوت هستند. در کشورهای شمال اروپا، گزارش اطلاعات به مراجع معتبر، مثلا پوسیدگی های دندانی در کودکان و نوجوانان، بر اساس اطلاعات ثبت شده در دندانپزشکی اطفال می شود.

معاینه اکلوژن دندان توسط دندانپزشک ترمیمی با لیزر چیست

ثبت کامل تمامی جزییات درمان انجام شده در هر جلسه الزامی است. اطلاعات باید به طریق استاندارد ثبت شوند تا فرصت بازبینی مجدد و بررسی های دیگر وجود داشته باشد. همچنین نحوه واکنش کودک و خانواده اش به درمان دندانپزشکی از اطلاعات بسیار مهمی است که بر برنامه ریزی های درمانی آینده موثر است. این اطلاعات باید با روشی استاندارد ثبت شوند که می توان از یکی از دستورالعمل های موجود استفاده نمود. ارزیابی مراقبت های دندانی می تواند توسط افراد زیر انجام شود :

ـ اعضای تیم دندانپزشکی

ـ کودک یا والدین او

بررسی مفصل تمپورومندیبولار

میزان حرکت TMJ و میزان حداکثر بازشدگی دهان باید بررسی شود و هرگونه محدودیت یا انحراف در حرکت مورد توجه قرار گیرد.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال