ترس از دندانپزشک و برخورد دندانپزشک با اطفال

اضطراب از مراجعه به دندانپزشک و مشکلات کنترل رفتاری شایع ترین دلایل برای ارجاع به دندانپزشک اطفال است ( حداقل در سوئد اینگونه می باشد ) احتمالا انتظار معقول آن است که این دندانپزشکان مسئولیت ویژه برای درمان کودکانی که ترس ، اضطراب یا مشکلات کنترل رفتاری دارند داشته باشند و بنابراین وسیله ای برای مراقبت دندانپزشکی با کیفیت بالا برای افراد نیازمند توجه خاص باشند .هرچند عقیده ما این است تمام دندانپزشکانی که کودکان بیمار را درمان می کنند باید آگاهی لازم و علاقه در مورد نحوه پیشگیری از مشکلات کنترل رفتاری و اضطراب دندانپزشکی و نیز تشخیص و کنترل کودکان دارای مشکل داشته باشند .

دندانپزشک اطفال خوب در تهران باید قادر به درمان افراد با مشکلات پیچیده و شدید بوده و نیز به عنوان منبع اطلاعات جدید و دارای صلاحیت برای دیگر دندانپزشکان منطقه باشد . درکنار همکاری با آنها به عنوان مسئول ارزیابی و نظارت بر تدابیر و برنامه های سلامت دهان و دندان برای کودکان منطقه، ممکن است دندانپزشک متخصص کودکان به عنوان شاهد یا معتمد بیمه کیفیت در این رشته باشد .

ترس دندون

 

ترس دندانپزشکی

 • مرتبط با ابزار خاص
 • نشان دادن واکنش به محرک های ترساننده خاص بیرونی
 • واکنش احساسی نرمال به محرک ترساننده در موقعیت درمان دندانپزشکی 

اضطراب دندانپزشکی

 • به ابزار مربوط نمی شود.
 • احساس نامشخص از ترس و نگرانی 
 • نشان دهنده حالتی است که در آن فرد احساس می کند چیزی رخ خواهد داد و برای آن آماده می شود .
 • مرتبط با شرایط غیر طبیعی

ادنتو فوبیا

 • نوع شدیدی از اضطراب دندانپزشکی 
 • توسط ترس قابل توجه و مداوم از شرایط / وسایل قابل تشخیص ، مشخص می شود .
 • در افرادی که از درمان دندانپزشکی ضروری خودداری کرده یا چنین درمانی را فقط همراه با ترس و وحشت تحمل می کنند دیده می شود .
 • عمدتا با کارهای روزمره و زندگی اجتماعی تداخل می کند .

مشکلات کنترل رفتاری در دندانپزشکی

 • رفتارهای غیرهمکارانه و از هم گسیخته که منجر به تاخیر در درمان یا امکان پذیرنبودن ارائه درمان می شود .

رابطه بین اضطراب و ترس از دندانپزشکی و مشکلات کنترل رفتاری

مشکلات کنترل رفتاری شامل مشاهدات دندانپزشک می باشد ، در حالی که اضطراب و ترس از دندان پزشکی چیزی است که توسط بیمار احساس می شود و این دو همواره با هم مرتبط نیستند .

 • برخی از کودکان بدون داشتن ترس و اضطراب دندانپزشکی ، مشکلات کنترل رفتاری نشان می دهند .
 • برخی از کودکان اضطراب و ترس از دندانپزشکی داشته ، اما می توانند این شرایط را تحمل کنند 
 • برخی از کودکان اضطراب و ترس از دندانپزشکی را تجربه کرده و مشکلات کنترل رفتاری نشان می دهند

بیشتر بدانید :

خدمات دندانپزشک ترمیمی با لیزر

دندانپزشکی بدون درد چیست ؟

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال