تقسیم بندی لیزرها در دندانپزشکی ترمیمی با لیزر

با توجه به گفته های دندانپزشک ترمیمی با لیزر روش کار با لیزر ار بیان کردیم. اما این لیزرها هم تقسیم بندی دارند. دندانپزشک ترمیمی با لیزر در ادامه این موضوع را شرح داده است.

تقسیم بندی لیزرها :

تقسیم بندی لیزر بر مبنای صدمات بیولوژیکی حاصل از اشعه مستقیم یا اشعه منعکس شده بر روی چشم و پوست انجام می گیرد. چهار نوع لیزر وجود دارد : هرچه لیزر در گروه بالاتری قرار گیرد، احتمال صدمات حاصل از آن بیشتر است. تفاوت این گروه ها با قدرت خروجی اشعه لیزر یا انرژی حاصل از دستگاه در طی هر پالس و زمان آن مشخص می گردد.

گروه I

لیزرهای موجود در این گروه اگر در شرایطی طبیعی استفاده شوند خطری برای سلامتی نخواهند داشت. این دستگاه ها کاملا محافظت شده اند و اشعه از آن خارج نمی گردد. دستگاه های صوتی ـ تصویری لوح فشرده جزو این گروه هستند. قدرت خروجی لیزرهای گروه 1 در حد دهم میلی وات است.

گروه II

لیزرهایی که در این گروه جا دارند تنها توانایی تابش نور مرئی با قدرت پایین دارند که در حالت عادی خطرساز نخواهد بود، چراکه به طور عادی با پلک زدن تداوم برخورد با اشعه قطع می گردد. حداکثر قدرت خروجی مجاز برای این دستگاه ها در حد 1 میلی وات است. گروه 2 دارای دو زیرگروه است : گروه IIa که در صورت طولانی شدن زمان تابش بیشتر از 1000 ثانیه آسیب رسان می گردد و گروه IIb که در صورت برخورد چشمی در حد یک چهارم ثانیه نیز خطرناک است. این زمان تقریبا برابر فاصله یک پلک زدن عادیست.

گروه IIIa

لیزرهای این گروه در هر طول موجی گسیل می شوند و قدرت خروجی آن کمتر از 0.5 وات است و اگر در طول موج خارج از نور مرئی قرار گیرد، قدرت آن در حد 0.1 تا 0.2 وات می گردد. در این گروه، خطری برای مشاهده لیزر وجود ندارد. به شرط آن که زمان مشاهده آن در حد یک چهارم ثانیه (پلک زدن عادی چشم) باشد. بر روی دستگاه های مولد این نوع لیزر، برچسب احتیاط نصب می گردد.

روش کار با لیزر در دندانپزشکی ترمیمی با لیزر

گروه IIIb

در صورت برخورد این نوع لیزر با چشم بدون حفاظ به شکل مستقیم یا برخورد نور منعکس شده در هر مدت زمانی امکان خطر وجود خواهد داشت. قدرت خروجی بیش از 0.5 وات نیست. لیزرهای این گروه در صورت برخورد با سطوح غیر شفاف مشکلی ندارند و باعث آتش گرفتگی نمی شوند. اگر لیزر آرگون را با قدرت کمتر از 0.5 وات برای سفت کردن مواد نوری تنظیم کنیم، یک نوع موج گروه IIIb تولید شده است. لیزرهای درمانی با قدرت پایین با توجه به طول موج و مدت تابش جز یکی از دو گروه IIIa یا IIIb قرار می گیرند. اما در هر حال از آن جا که زمان تابش آن ها تا چند ثانیه می رسد، حفاظت از چشم لازم خواهد بود.

گروه IV

لیزرهای این گروه در زمان مشاهده با چشم بدون محافظ یا برخورد نور منعکس شده حاصل از آن خطرناک می باشند. هر لیزری با قدرت خروجی بیش از 0.5 وات، چه به شکل مداوم چه به شکل تناوبی در این گروه قرار می گیرند که علاوه بر چشم برای پوست نیز خطرساز هستند و امکان آتش گرفتگی دارند.

از آن جا که لیزرهای معرفی شده در دندانپزشکی یا جز گروه IIIb هستند یا گروه IV، خطر صدمات چشمی و پوستی را باید در نظر گرفت. لیزرهای گروه IV توانایی آتش زدن اجسام قابل اشتعالی همچون گاز آغشته به الکل را دارند و می توانند آلودگی با ذرات معلق در هوا ایجاد نمایند. باید بر این نکته تاکید شود که که واکنش طبیعی پلک زدن انسان نمی تواند چشم بدون حفاظ را در برابر لیزرهای دندانپزشکی ایمن نگه دارد. لذا استفاده از عینک های محافظ مخصوص برای طول موج مورد استفاده لازم است.

عوامل دیگری مانند محیطی که لیزر در آن به کار برده می شود، سطح آموزش نکات ایمنی به کارکنان و دیگر خصوصیات محیطی در تعیین میزان ایمنی مورد نیاز دخالت دارند.

انواع آسیب های بیولوژیک را می توان به شکل زیر تقسیم بندی کرد : 1) آسیب های چشمی 2)آسیب بافتی 3) صدمات تنفسی 4) احتراق و آتش سوزی 5) شوک الکتریکی

 

مطالب مرتبط :

نمونه ای از کاربرد لیزر در دندانپزشکی ترمیمی

کاربرد لیزر در دندانپزشکی بالینی

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال