آدرس مطب آفریقا :

خیابان آفريقا ، نرسيده به اتوبان مدرس ، كوچه مرواريد ، انتهای كوچه ، نبش كوچه گشايش ، پلاک ٢٢ ، زنگ تصويری

تلفن های تماس :   ٢٢٠٤٤٢٢١ - ٢٢٠١١٨٦٦

آدرس مطب شهرك اميد :

اتوبان بابايی ، خروجی باقری جنوب ، خروجی شهرک اميد ، ضلع شمال شرقی ميدان ، داخل شهرک ، ساختمان پزشكان

تلفن های تماس : ٧٧٠٧٤٣٩٠ - ٧٧٠٧٨٧٧٢

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 433 out of 5)
Loading...