آدرس مطب آفریقا :

خیابان آفريقا ، نرسيده به اتوبان مدرس ، كوچه مرواريد ، انتهای كوچه ، نبش كوچه گشايش ، پلاک ٢ ، زنگ تصويری

تلفن های تماس :   ٢٢٠٤٤٢٢١ - ٢٢٠١١٨٦٦

آدرس مطب شهرك اميد :

اتوبان بابايی ،خروجی باقری جنوب ،خروجی شهرک اميد ،ضلع غربی ميدان داخل شهرک(بلوار بوستان) ،اولین خیابان سمت راست(خیایان ویلایی ها) دور فلکه,ویلایی شماره 1

تلفن های تماس : ٧٧٠٧٤٣٩٠