تکنیک های مهم برای درمان اندودنتیک

در دندان های شیری تکنیک های متنوعی برای درمان اندودنتیک مطرح است که دندانپزشک ترمیمی با لیزر به شرح آن ها می پردازد.

به گفته دندانپزشک ترمیمی با لیزر تکنیک هایی همچون stepwise excavation، پوشش مستقیم پالپ، پالپوتومی پارسیل و پالپوتومی از جمله تکنیک های اندودنتیک هستند. حال طرز عمل و موارد تجویز آن ها را بررسی می کنیم.

درمان : stepwise excavation

طرز عمل : حذف قسمت اعظم پوسیدگی عاج. پوشاندن عاج دمینرالیزه با هیدروکسید کلسیم و باقی گذاشتن موقت آن در زیر یک پرکردگی حد واسط

موارد تجویز : ضایعه پوسیدگی عمیق، بافت پوسیده نرم نزدیک به پالپ بدون اکسپوژر، فقدان علائم کلینیکال یا وجود علائم رادیوگرافیک خفیف

 

درمان : پوشش مستقیم پالپ

طرز عمل : عدم حذف عملی بافت پالپ اکسپوز شده. پوشاندن پالپ با هیدروکسید کلسیم و ترمیم دندان

موارد تجویز : اکسپوژر اتفاقی کوچک پالپ سالم در حین آماده سازی یا به علت تروما، عدم آلودگی یا آلودگی بسیار کم ناحیه اکسپوز شده

درمان اندودنتیک توسط دندانپزشک ترمیمی با لیزر

درمان : پالپوتومی پارسیل

طرز عمل : قطع بخش سطحی پالپ. کاربرد هیدروکسید کلسیم روی بافت در تماس با زخم بدون هیچ لخته خونی خارجی پالپی. سیل محکم در برابر حفره دهان

موارد تجویز : اکسپوز اتفاقی پالپ سالم، اکسپوز ناشی از پوسیدگی ـ پالپیت مزمن پارسیل

 

درمان : پالپوتومی

طرز عمل : حذف پالپ تاجی. سطوح زخمی در دهانه کانال های ریشه باقی می مانند.

موارد تجویز : اکسپوژر پوسیدگی ـ پالپیت، پالپیت مزمن کامل یا پارسیل

موارد ذکر شده در بالا تکنیک های مهم برای انجام سیل محکم در حفره دهان به منظور جلوگیری از ریزنشت

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال