حساسیت زدایی در مشکلات ترس از دندانپزشک

این پست شامل روش هایی است که هنگامی که کودکان بنا به دلایلی قادر به تحمل درمان دندانپزشکی و مراجعه به دندانپزشک نیستند ، استفاده می شود .

برای مثال وقتی که آنها اضطراب دندانپزشکی شدید یا ادنتوفوبیا دارند از آنجایی که انواع زیادی از اضطراب دندانپزشکی در بین کودکان وجود دارد ، اولین مرحله ، ارزیابی ماهیت مشکل و شناسایی اعمال محرک اضطراب و به خصوص مشخص کردن انواع افکار وحشتناک است .

روش انتخابی برای حساسیت زدایی کودک در درمان های دندانپزشک غیر تهاجمی بر اساس تئوری CBT می باشد ، یعنی آگاهی و شناخت کودک افزایش یافته و همزمان به صورت علمی نشان داده می شود . این روش شبیه تکنیک شکل دهی رفتار بوده و به عنوان مقدمه ای برای انجام بی حسی موضعی به شمار می آید . مراحل روش پلکانی شامل سلسله مراتبی از محرک های ایجاد کننده اضطراب است که هدف آن اکسپوژر تدریجی کودک به ابزارها و روش های ترسناک می باشد .

کودک در کلینیک دندانپزشک به احساس ایمنی قبل از شروع روش های درمانی ناخوشایند نیاز دارد . مهم ترین نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که هدف از فاز اول درمان انجام درمان دندانپزشکی نیست ، بلکه یک سری تجربیات مثبت به کودک ارائه می شود  ( دندانپزشکی بدون درد ) که در طی جلسات دندانپزشکی بعدی مورد استفاده قرار گرفته و بدین ترتیب توانایی تحمل در کودک ایجاد می شود .

11

بعضی از تجربیات مثبت گذشته ( دندانپزشکی بدون درد ) در مراحل بعدی مورد استفاده قرار گرفته و بدین ترتیب توانایی تحمل در کودک ایجاد می شود . بعضی از تجربیات مثبت گذشته در درمان دندانپزشک برای همکاری مفید بوده ، در حالی که تجربیات منفی مخرب هستند .

درمورد اضطراب شدید یا فوبیا ، ممکن است این روش درمانی شدیدا موجب هدر رفتن زمان شود ، و در طی این فاز درمانی نقش روانشناسی بیشتر از دندانپزشک مفید می باشد .

 

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال