حمایت از کودکان توسط دندانپزشک اطفال

ایده حمایت از کودکان برای دندانپزشک اطفال جدید نیست و سال هاست که دندانپزشک ها طلایه دار سلامت دهان برای کودکان هستند دندانپزشکان موجب فلوریداسیون آب شدند و به صورت خستگی ناپذیری جهت ارتقا سلامت دهان و دندان کودکان با طرق مختلف مثل آموزش دندانپزشک اطفال جهت تشویق به سلامت دهان و سلامت کلی کودکان در جامعه ، مشغول بودند . جدیدترین جنبه حمایت مربوط به شخص دندانپزشکان می شود تا در جهت بهبود سلامت دهان کودکان ورای درمان های مستقیم و موقت گام برمیدارند .

دندانپزشکان می توانند به عنوان مشوق کودک در مقاطع مختلف مطرح باشند . در مرحله اول ، می توان با ارائه پوسترها ، بروشورها ، پیام های صوتی ، مجلات و کتاب های مرتبط با سلامت و همچنین نمایش ویدئو برای والدین در حال انتظار در مطب، سلامت سیستمسک و دهانی را ترویج نمود . در مرحله بعدی و خارج از مطب ، دندانپزشک می تواند با شرکت در گردهمایی های سلامت مدرسه به عنوان دندانپزشک تیم ورزشی حضور داشته باشد و محافظ دهانی برای ورزشکاران بسازد و یا در همایش های مدرسه ، کار غربالگری برنامه Headstart را انجام دهد که این فعالیت در سطح محله انجام می پذیرد . 

معمولا توسط فعالیت های قانونی جامعه دندانپزشکی ، دندانپزشکان می توانند با منتخبین مردم و مسئولین امر همکاری کرده و اطلاعات تکنیکی در مورد موضوعات سلامت دهان ، ایمنی و آموزش جامعه در اختیار آنان قرار دهند . در سطح استانی و کشوری ، دندانپزشکان می توانند در کمیته های فعال سیاسی حضور داشته و در رایزنی جهت سلامت دهان و دندان کودکان نقش داشته باشند . این موضوع خارج از تجربه بسیاری از دندانپزشکان است اما سیاستمداران و منتخبین مردم موظف به تصمیم گیری در مورد موضوعات مختلف هستند و در نتیجه نیازمند اطلاعات کافی جهت اخذ بهترین تصمیم می باشند .

حمایت از کودکان توسط دندانپزشک اطفال

معمولا سلامت دهان جزء اولویت های پایین قانونگذاری است در نتیجه ترسیم افق واضح از اهمیت سلامت دهان ضروری است . به عنوان برخورداری از سلامت دهان و تحت پوشش بیمه بودن بسیاری از قانونگذاران شاید آنها اهمیت و شیوع بیماری های دندانی را در جامعه فقیر درک نکنند . مقوله حمایت در دندانپزشکی کودکان به اندازه مقوله سلامت جزء وظایف جامعه دندانپزشکی می باشد . در برنامه آموزشی رزیدنتی دندانپزشکی کودکان ، ما موظف به آموزش موضوع حمایت و تشویق آنان به حضور در فعالیت های محلی هستیم . اگر دندانپزشکان به طور صحیح با سیستم سیاسی و سلامت در ایالات متحده آمریکا آشنایی داشته باشند ، متوجه این موضوع خواهند بود که بدون حمایت و رایزنی در تمام سطوح ، سلامت کودکان در این کشور در معرض خطر خواهد بود .

برای مطالعه بیشتر :

ترس از دندانپزشک و برخورد دندانپزشک با اطفال

انجام کلیه خدمات توسط دندانپزشک اطفال خوب در تهران

دندانپزشکی بدون درد چیست ؟

پرکردن دندان با لیزر با دندانپزشک ترمیمی با لیزر

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال