درد و عفونت در دندانهای شیری

گاهی اوقات والدین ترجیح می دهند که دندان های پوسیده کودکشان به جای درمان و ترمیم ، کشیده شود.

این والدین اظهار می کنند که دندانهای شیری، موقتی هستند و بالاخره می افتند؛ پس نگهداری و درمان این دندان ها لزومی ندارد ! باید گفت که دندان‌های شیری نقش مهمی در جویدن غذا ، کسب مهارت‌های تکلم و زیبایی دارند. این دندان ها به عنوان یک فضانگهدار برای دندان های دائمی عمل کرده و حضور آن ها به دندان های دائمی کمک می کند که در محل صحیح خود رویش پیدا کنند ؛ در نتیجه از دست دادن زودهنگام دندان‌های شیری می تواند باعث بد قرار گرفتن و شلوغی دندان های دائمیشود .

دندان های شیری در رشد لثه های طبیعی و سالم موثر بوده و به شکل گیری صحیح استخوان های فک کمک می کنند . پوسیدگی و یا ضربه به دندان های شیری می تواند تکامل و رویش دندان های دائمی را تحت تاثیر قرار دهد. باتوجه به اهمیت دندان های شیری ، باید این دندان ها با رعایت بهداشت دهان ، تا زمانی که به طور طبیعی می افتند حفظ شوند .

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال