دندانپزشکی بدون درد

زمانی که میخواهیم به دندانپزشکی برویم حس ترسی در دل ما ناخداگاه ایجاد می شود که , ترس از دریل , آمپول برای بی حسی و ترس از درد هایی که ممکن است شما در خاطر خود از آنها داشته باشید , اما امروزه روشی به نام دندانپزشکی بدون درد بوجود آمده است که این مشکلات را از بین میبرد و باعث میشود که نه تنها بزرگسالان بلکه کودکان و اطفال نیز دیگر از مراجعه به دندانپزشکی ترس و واهمه ای نداشته باشند , در این روش به وسیله ژل های بی حسی ناحیه ای که قرار است درمان شود بطور کامل بی حس می شود و اینگونه دیگر تجربه ای از درد باقی نمی ماند که مخصوصا برای اطفال و کودکان بسیار مهم است و از جمله ویژگی های دیگر درمان در این روش درمان تعداد بیشتر درمان و کم شدن تعداد مراجعات به مطب و دریافت بازخورد سریعتر میباشد . Painless Dentistry یا دندانپزشکی بدون درد را بدون شک میتوان یکی از مهمترین پیشرفت ها در شاخه دندانپزشکی نامید .