دندانپزشک ترمیمی با لیزر و ترمیم پوسیدگی دندان

دندانپزشک ترمیمی با لیزر با کمک از دستگاه لیزر پوسیدگی های دندان را از بین می برد و از گسترش آن جلوگیری و از درمان های سخت و آزار دهنده و پرهزینه پیشگیری می کند .

وقتی با لیزر به خوبی محل پوسیدگی را تشخیص دادیم باز هم به کمک لیزر سعی می کنیم این پوسیدگی ها را به نحو احسن ترمیم کنیم لیزر آب موجود در فضای دندان را به جنبش وا می دارد و به کمک همین جنبش ملکول های آب قسمت های پوسیده و ضعیف دندان حذف می شود و قسمتهای سالم و محکم دندان باقی می ماند. این یکی از مزایای معجزه آسای لیزر است که برخلاف دریل ها که به بافت سالم،بدون اینکه عمدی در کار باشد، آسیب می رسانند، بافت سالم دست نخورده باقی می ماند.

دندانپزشک ترمیمی با لیزر,ترمیم پوسیدگی دندان توسط دندانپزشک ترمیمی با لیزر,دندانپزشک

  • مزیت حذف پوسیدگی با لیزر توسط دندانپزشک ترمیمی با لیزر نسبت به روشهای معمول

1- با استفاده از دریلها و فرزها هنگام حذف پوسیدگی ، بافت پوسیده و سالم هر دو حذف می شود ولی لیزر فقط می تواند پوسیدگی را بردارد.
2- با دریلها و فرزها حفره ای که ایجاد می کنیم کاملا عفونی است ولی لیزر در هنگام تراش، حفره را استریل می کند و از ایجاد پوسیدگی مجدد جلوگیری می کند.
3- در بسیاری از موارد هنگامی که پوسیدگی عمیق است چنانچه حذف پوسیدگی با لیزر انجام شود می توان بدون عصب کشی کردن فقط دندان را پر کرد.
4- بعد از تراش با لیزر، باقیمانده دندان نسبت به پوسیدگی مقاوم تر از دندان معمولی با همان میزان پوسیدگی است که از ایجاد پوسیدگی مجدد جلوگیری می کند.

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال