دندان شیری کودکان، توجه ویژه نیاز دارند

دندان شیری کودکان، توجه ویژه نیاز دارند

مراقبت از دندان‌های شيری كودكان اهميت بالايی دارد و والدين بايد به آنها توجه ويژه‌ای داشته باشند.

در سنين كودكي با رويش دندان‌هاي شيري، دندانها ‌فرم گرفته و به همين دليل مراقبت صحيح از اين دندانها بسيار حائز اهميت است. دندان‌هاي شيري الگويي براي رويش دندان‌هاي زيري هستند و در صورت كندن آنها، دندان‌هاي اصلي راه خود را براي رويش كم مي‌كنند. متاسفانه بعضي از والدين براي كندن دندان‌هاي شيري كودكانشان به دندانپزشكي مراجعه مي‌كنند. اين درحاليست كه مي‌توان 99 درصد دندانهاي شيري كودكان را حفظ كرد.

كندن دندان‌هاي شيري بر جويدن غذا و تكلم كودك تاثير مي‌گذارد و تا سال‌ها باعث رنج كودك مي‌شود. در صورت كندن دندانهاي شيري كودكان، دندان‌هاي اطراف آن خود را به سمت جاي خالي آن كج مي‌كنند كه اين امر باعث برهم خوردن فرم دندان‌ها شده و فرم استخواني فك كودك نيز ناقص مي‌شود.

والدين مي‌توانند با مراجعه به دندان پزشك بهترين تصميم را در خصوص دندان‌هاي كودكانشان بگيرند و حتي با مشورت پزشك از دندان‌هاي شيري كودكانشان مراقبت و آنها را حفظ كنند و در صورت كندن آنها نيز با استفاده از روكش مي‌توان از عواقب آن جلوگيري كرد.

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال