دندان های اضافی، دیگر اختلال رویش دندان از دیدگاه دندانپزشک

از دیگر اختلالاتی که دندانپزشک در دندانپزشکی ترمیمی با لیزر به آن اشاره می کند، دندان های اضافی می باشد.

دندانپزشک اطفال در دندانپزشکی ترمیمی با لیزر اینطور بیان می کند که دندان های اضافی، مزیودنس ها و ادنتوماها اصلی ترین دلیل اختلالات در رویش دندان می باشند. هر چند مشخص شده است تاثیر بر روند رویش شامل تمام دندان های اضافی، مزیودنس ها یا ادنتوماها نمی شود.

فقط در صورتیکه فولیکول احاطه کننده جوانه دندانی دچار به هم رختگی شود، نهفتگی دندان اتفاق می افتد. تشخیص زودهنگام بر اساس معاینات کلینیکی و رادیوگرافی حائز اهمیت است، تا بدین وسیله در مورد درمان و زمان انجام آن برای برخورداری از نتیجه مطلوب تصمیم گیری کرد. در اکثر موارد درمان شامل خارج کردن دندان های اضافی، مزیودنس ها و ادنتوماها می باشد.

 

نهفتگی دندان؛ اختلال رویش دندان از نظر دندانپزشک ترمیمی با لیزر

انکیلوز

اینفرااکلوژن و انکیلوز انسیزورهای دائمی و مولرهای اول مشکل کلینیکی زیادی برای دندانپزشک اطفال ایجاد می کنند. انکیلوز انسیزورها اغلب توسط صدمات تروماتیک به دندان ها ایجاد می شود. انکیلوز مولر دائمی توسط دق و افزایش اینفرا اکلوژن ناشی از رشد استخوان تشخیص داده می شود. نمای رادیوگرافی تیپیک نشان دهنده علایمی از انکیلوز در فضای بین ریشه ای است که ناحیه فورکیشن را تحت تاثیر قرار می دهد. تلاش برای اکستروژن دندان انکیلوز توسط ارتودنسی به شکست منجر خواهد شد. درمان دندان های دارای اینفرااکلوژن شدید ناشی از انکیلوز، خارج کردن آن ها به طریقه جراحی در اولین فرصت پس از تشخیص آن ها می باشد.

اختلالات تکاملی اختلالات تکاملی دندان از نظر دندانپزشک اطفال در دندانپزشکی بدون درد، شامل ناهنجاری های مورفولوژیک و اختلالات شدید در معدنی شدن می تواند موجب تاخیر رویش شود که این حالت با ممانعت از فرآیند رویش دندان به علت نقص در فولیکول تاجی رخ می دهد. در چنین مواردی، برای مثال ادنتودیسپلازی موضعی(دندان های ghost)، اغلب رویش اتفاق نمی افتد.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال