رشد و تکامل دورن بلوغ چگونه است ؟

طی رشد دوران بلوغ که معمولا بیش از 5 – 4 سال طول می کشد ، افزایش کلی طول ، به طور متوسط 25-20 سانتی متر برای دختران و 30-25 سانتی متر برای پسران می باشد که این مقادیر در میان افراد اختلاف زیادی دارد . افرادی که به طور زود هنگام بالغ می شوند در مقایسه با کسانی که دیرتر بالغ می شوند با سرعت بیشتری به حداکثر طول دست می یابند . استروئیدهای جنسی ، ترشح پالس دار هورمون رشدی را افزایش می دهند که متعاقبا IGF-1 افزایش می یابد .

افزایش وزن بسیار اختصاصی است و می تواند هم قبل و هم بعد از رسیدن به حداکثر طول حاصل شود . در دختران ، شروع جهش رشدی زود هنگام است و می تواند در بعضی افراد قبل از تکامل ویژگی های ثانویه جنسی رخ دهد .معمولا ، رشد پستان قبل از موی عانه در 11-10 سالگی ایجاد می شود اما گاهی اوقات این ترتیب ممکن است برعکس شود. هم تکامل پستان هم رشد موی عانه براساس tanner و white house به 5 مرحله تقسیم می شود.

اولین قاعدگی ، نشانه تولید استرادیول در سطح بزرگسالی و بلوغ فولیکول می باشد که در اواخر جهش رشدی ، تقریبا در 13 سالگی روی می دهد . افزایش طول قد بعد از قاعدگی کم می باشد و در طی 2-1/5 سال ، میزان 8-4 سانتی متر است .

در پسران ،جهش رشدی بلوغ نسبتا در اواخر تکامل است . شروع بلوغ با افزایش سایز بیضه ها از 3 به 4ml در 12-11 سالگی می باشد و این نشانه اولیه شروع بلوغ معمولا توسط فرد یا حتی با میزان کمتری توسط والدین مورد توجه قرار نمی گیرد . تکامل بلوغ در پسران براساس tanner و white house به 5 مرحله ژنیتالی تقصیم می شود.

رشد و تکامل دورن بلوغ چگونه است ؟

رشد بیضه ادامه می یابد و ظرف مدت 12-6 ماه موی عانه مشهود می گردد. حجم بیضه ها با استفاده از orchidometer تعیین می شود که قادر به مقایسه سایز بیضه ها با یکدیگر می باشد . حداکثر طول بیضه ها اغلب در سایز 12-10 در حدود 14 سالگی ، زمانی که صدا تغییر می کند و موی صورت نیز قابل مشاهده می گردد ، رخ می دهد . بنابراین ، پسران در زمان جهش رشدی نوجوانی نسبتا قوای جنسی پیدا می کنند . در اواسط بلوغ ، بسیاری از پسران ، دچار ژنیکوماستی فیزیولوژیک می شوند که معمولا ظرف مدت 12-6 ماه ناپدید می شود .

شروع بلوغ در دختران تقریبا 1 سال زودتر از پسران است که متعاقبا منجر به توقف زودتر رشدی در دختران نسبت به پسران می شود ( 15-14 سالگی در مقابل 17-16 سالگی )زمان بلوغ نیز ممکن است طبق نژاد و قوم ، 2-1 سال متفاوت باشد .

بیشتر بدانید :

نکاتی برای مراقبت از دندان کودکان توسط دندانپزشک

دندانپزشک ترمیمی با لیزر به سوالات پاسخ می دهد .

پزشک اطفال :ریزش آب دهان کودک

دندانپزشکی بدون درد چیست ؟

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال