فلوراید عاملی موثر در جلوگیری از پوسیدگی دندان

به گفته دندانپزشک اطفال ،در دندانپزشکی بدون درد، فلوراید هم خود برای پیشگیری و جلوگیری از پوسیدگی دندان نقش موثری دارد.

توصیه دندانپزشک و استفاده از فلوراید

مبحث پروفیلاکسی با فلوراید از فلورایده نمودن آب در اواخر 1940 آغاز شد و با استفاده وسیع از فلوراید های موضعی در حدود 20 سال بعد ادامه یافت و موجب کاهش جهانی در پوسیدگی ها شد. با اینکه توافق کامل علمی درباره تمام جزییات مکانیسم کاهش پوسیدگی آن وجود ندارد ولی شواهد کاملی وجود دارد که نشان می دهد چگونه باید از فلوراید برای پیشگیری از پوسیدگی به نحوی استفاده نمود که بیشترین تاثیرگذاری را داشته باشد.

مکانیسم عمل فلوراید در پیشگیری از پوسیدگی

نظریه تاثیر پیشگیری کننده فلوراید در سال های اخیر دچار تغییرات متفاوتی شده است. در گذشته فرض بر این بود که ورودی فلوراید به داخل ساختمان آپاتیت مینا طی شکل گیری دندان و در زمان مینرالیزاسیون باعث مقاومت همیشگی یا طولانی مدت مینا به پوسیدگی می شود. اما دیدگاه امروزین درباره این مکانیسم این است که حضور فلوراید طی تشکیل پلاک، انحلال مینا را کاهش می دهد و فاز رسوب را حمایت می کند. همچنین مشخص شده است که استفاده از فلوراید موضعی باعث تشکیل کریستال های کلسیم فلوراید بر سطح دندان می شود. در هنگام افت PH ناشی از روند پوسیدگی، این کریستال ها حل شده و فلورایدی که آزاد می شود حمله پوسیدگی را کنترل می کند. بنابراین استفاده موضعی از فلوراید کلسیم فلورایدی ایجاد می کند که با سیستم آزاد کنندگی آهسته فلوراید PH را در هنگام لزوم کنترل می کند. این دیدگاه جدید در اثر پیشگیری از پوسیدگی فلوراید موجب دگرگونی های وسیعی در نحوه کاربرد فلوراید شده است. در همین زمینه همچنین مهم است محدودیت اثر کنترل کننده فلوراید در دمینرالیزاسیون را در شرایط مصرف مکرر مواد پوسیدگی زا بدانیم.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال