فیشور سیلانت، روشی برای پیشگیری از پوسیدگی دندان

شيارهاي موجود بر سطح دندان‌هاي خلفي، اغلب محل شروع پوسيدگي دندان است. ذرات ريز غذايي در عمق اين شيارها باقي مي‌ماند و محيطي كاملا مناسب براي رشد باكتري‌هاي بي هوازي مي‌شود. از طرفي موهاي مسواك قادر به نفوذ به عمق اين شيارها نيستند و در حقيقت اين شيارها به عنوان پناهگاهي براي باكتري‌ها عمل مي‌كنند.

فعاليت باكتري‌ها در اين ناحيه منجر به توليد اسيد و پوسيدگي دندان مي‌شود. فيشور سيلانت به معناي پوشاندن اين شيارهاست و در حقيقت نوعي روش پيشگيري از پوسيدگي دندان محسوب مي‌شود. در اين روش درماني شيارهاي عميق با لايه نازكي از مواد همرنگ دندان پوشانده شده و از اين طريق امكان گير كردن غذا و فعاليت باكتري‌ها كاهش مي‌يابد. 
 
هر دندان خلفي كه داراي شيارهاي عميق باشد به طوري كه امكان تميز كردن آن با مسواك نباشد، بهتر است با فيشور سيلانت محافظت شود. اغلب دندان شماره 6 (آسياي اول) كه بيش از ديگر دندان‌ها در معرض پوسيدگي است، نياز به فيشور سيلانت دارد. بسياري از والدين از دائمي بودن اين دندان مطلع نيستند و اين مساله باعث غفلت در مراقبت از آن مي‌شود.
 
فيشور سيلانت اغلب در كودكان انجام مي‌شود. دندان‌هاي آسياي اول اغلب در 6 تا 7 سالگي مي‌رويند و بهتر است به محض رويش توسط دندانپزشك معاينه شوند تا در صورت نياز درمان شوند. دندان‌هاي آسياي دوم نيز در 12 سالگي مي‌رويند و در معرض پوسيدگي هستند. با اين حال بهتر است دندان‌هاي شيري كودكان نيز در صورت نياز، فيشور سيلانت شوند. در اين روش نيازي به بي‌حسي و تراش دندان نيست، بنابراين پذيرش اين درمان براي كودك آسان است و از طرفي با توجه به پيشگيري از مشكلات بعدي، باعث صرفه جويي در هزينه دندانپزشكي نيز مي‌شود. بايد به خاطر داشت كه فيشور سيلانت به معناي ايمن شدن كامل دندان در برابر پوسيدگي نيست.
 
حفظ دقيق بهداشت دهان و دندان بعد از فيشور سيلانت ضروري است و در غير اين صورت نفوذ باكتري‌ها به زير ماده فيشور سيلانت باعث شروع پوسيدگي دندان مي‌شود. گاهي نيز بر اثر جويدن غذا امكان جدا شدن ماده فيشور سيلانت از دندان وجود دارد، بنابراين بايد بعد از انجام اين درمان، معاينات مرتب دندانپزشكي خود را حفظ كنيد تا در صورت نياز، فيشور سيلانت مجددا روي دندان انجام شود.

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال