قرار دادن فیبر لیزر و درمان

قرار دادن فیبر لیزر و درمان

انرژی

لیزر از طریق سیستم شیشه ای قابل انعطاف هدایت می گردد. غلافی که اطراف حلقه مرکزی کریستال های کوارتز شیشه ای را پوشاند است، باعث تمرکز فوتون ها در نوک آن و ایجاد یک نوک عمل کننده در انتهای فیبر end cutting می گردد. حفظ تماس با بافت هدف برای دستیابی به اهداف درمانی لازم است. در لیزرهای بافت نرم، بافت هدف لایه اپی تلیوم ملتهب دیواره پاکت است . فیبر روی بافت بالای شیار قرار می گیرد. به شکلی که انرژی لیزر را در دور از دندان بتاباند و در عمق شیار حرکت می کند، . فیبر در جهات افقی و عمودی حرکت داده می شود. و در همه حال تا عمق تعیین شده تماس خود را با بافت نرم حفظ می نماید. فیبر را باید به شکل مداوم کنترل کرد و هر گونه بافت دبری تجمع یافته در روی آن برداشت تا از تاثیر لیزر کاسته نشود. با شروع خونریزی تازه کار لیزر درمانی برای کاهش تعداد باکتری ها کامل شده است. پس از آن، انرژی لیزر برای ایجاد لخته تنظیم می شود، و فیبر در تماس با بافت قرار می گیرد و از بالا تا عمق شیار حرکت می کند تا خونریزی متوقف گردد. در این زمان کار با لیزر تکمیل شده است.

قرار دادن فیبر لیزر و درمان

دستورات پس از عمل
دستورات پس از درمان های لیزر بافت نرم شامل تجویز مسکن های ضد درد همچون ایبوپروفن، و استامینوفن در صورت نیاز است. جلوگیری از مصرف غذاهای محرک که روند ترمیم را به تاخیر می اندازند، نیز توصیه می گردند. غذاهای پرادویه، سوزاننده، یا نمک دار برای سه تا پنج روز استفاده نمی شوند. بهداشت داخل دهان با توجه به نیازهای هر بیمار، دفعات کاربرد دهانشویه، و روش های کمکی برای حفظ سلامت پریودنشیوم نیز به فراخور حال توصیه می گردد.
دفعات پروب کردن پس از درمان
پروب کردن نواحی درمان شده و مقایسه آن با اندازه های گرفته شده قبل از کار جهت ارزیابی پاسخ بافت لازم است. پروبینگ پس از درمان نباید زودتر از سه ماه پس از لیزر درمانی انجام گیرد. چرا که ترمیم از عمق پاکت شروع می شود و زمان زیادی نیاز دارد تا به شواهد بالینی قابل ارزیابی تبدیل شود. تا قبل از آن، بافت حالت شکننده دارد و در صورت کاربرد پروب اتصال تازه ایجاد شده بر روی دندان دچار مشکل خواهد شد و ترمیم به تاخیر خواهد افتاد. در ماه سوم پس از درمان پروب کردن با تماس ملایم توصیه می شود و پروب کردن کامل در شش ناحیه از هر دندان تا قبل از ماه ششم پس از تکمیل درمان انجام نمی گیرد.

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال