لیزر در دندانپزشکی ترمیمی به چه صورت استفاده می شود؟

طبق گفته دندانپزشک ترمیمی با لیزر روش کار با لیزر را در پست قبلی بیان کردیم. در ادامه باید بگوییم به این شرح است که در داخل بازوها آینه هایی در محل اتصالات قرار می گیرد تا انتقال لیزر با حداقل کاهش قدرت انجام شود و در روی هندپیس نیز از عدسی های خاصی بهره گرفته می شود تا نقطه کانونی با اندازه مطلوب ـ برای روش متمرکز ـ به دست آید. کاربرد این بازوها برای انتقال لیزر به داخل حفره دهان پر زحمت است، هر چند می توان 3-1cm از بافت فاصله گرفت تا نقطه کانونی درست روی آن قرار گیرد.

از آنجا که نور لیزر Co2 غیر مرئی است، از نور قرمز لیزر He-Ne برای مشخص کردن مسیر اشعه به شکل همزمان استفاده می شود. در غیر این صورت ، هدف قرار دادن بافت مورد نظر با نور غیر مرئی مشکل می شود و امکان آسیب به بافت های مجاور به وجود می آید. سیستم لوله های توخالی برای انتقال لیزر co2 از سال 1990 مطرح گردید. با این روش، نیاز به کاربرد بازوهای لولادار به صورت کلی حذف شد و امکان استفاده از لیزر با لوله های 2/1 mm قابل انعطاف فراهم آمد. علاوه بر آن، امکان اتصال انواع و اقسام وسایل جراحی به نوک این لوله ها نیز وجود دارد. با این شیوه اشعه در نزدیکی بافت از داخل لوله خارج می شود و درمانگر امکان مشاهده دقیق تر می یابد.

دندانپزشکی بدون درد یا استفاده از لیزر

با عرضه این لوله های توخالی عملا سیستم بازوهای لولادار از بازار خارج شدند و امکان دسترسی به تمام نواحی حفره دهان فراهم آمد. سیستم دستی لیزر Co2 انقلابی در طراحی دستگاه بود چراکه لوله ها و اتاقک نورانی تولید کننده لیزر در داخل هندپیس قرار گرفت. هندپیس از طریق یک سیم به صفحه کنترل و دستگاه تنظیم کننده توان وصل می شود. این دستگاه کوچکترین سیستم مولد لیزر Co2 است که حداکثر قابلیت جابجایی را دارا است. هر چند توانایی دسترسی به نواحی گوناگون حفره دهان در آن مابین بازوهای لولادار و سیستم لوله های توخالی است.

جذب نور لیزرهای Co2 در آب بسیار بالاست، بنابراین بدون در نظر گرفتن رنگ بافت امکان جذب لیزر در انساجی که حجم آب میان بافتی آن ها زیاد است. بالا خواهد بود. از این روست که کاربرد آن برای برش بافت های پر آب داخل و مجاور حفره دهان به آسانی صورت می گیرد. عمق نفوذ آن نیز در بافت های دهانی اندک و در حد 0.2 تا 0.3 mm گزارش می شود.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال