لیزر در دندانپزشکی ترمیمی چه کاربردی دارد؟

دندانپزشک ترمیمی با لیزر در پست تمیز کردن و شکل دهی کانال ریشه توضیحاتی را داد. اما بخشی از مطلب مورد نظر باقی ماند که برایتان در ادامه شرح داده ایم.

دندانپزشک ترمیمی با لیزر در ادامه اینطور شرح می دهد که از آنجا که لیزرهای شناخته شده در دندانپزشکی توانایی کشتن میکروارگانیسم ها را دارند، در اکثر موارد میزان تابش و سطح انرژی با کارایی بالینی لیزر رابطه مستقیمی دارد. لیزرهای CO2، ND:YAG، آرگون، CR:YSGG و ER:YAG توانایی برداشت دبری و لایه اسمیر حاصل از تمیزکردن مکانیکی دیواره های کامل دندان را دارند.

کاربرد لیزر در داخل کانال با محدودیت های زیادی همراه است. گسیل انرژی لیزر از نوک فیبرنوری یا لوله های هادی به موازات کانال ریشه است و لزوما بر روی دیواره ها تابانده نمی شود. بنابراین تقریبا غیر ممکن خواهد بود که تمام دیواره ها به یک میزان زیر اشعه قرار گیرند. یک محدودیت دیگر، ایمنی این روش است؛ چرا که احتمال صدمات حرارتی به بافت های پری اپیکال وجود دارد. گسیل مستقیم انرژی لیزر از نوک فیبر نوری در نزدیکی سوراخ اپیکال ممکن است باعث گذر تابش به خارج از سوراخ آپکس گردد.

این تجاوز انرژی می تواند اثرات ناخواسته ای بر روی بافت های پشتیبان دندان و یا حتی در فک پایین روی سوراخ چانه ای یا عصب تحت فکی بر جای گذارد. گرچه برداشت لایه اسمیر یا تابش لیزر امکان پذیر است، اما تمیز کردن دیواره های کانال به دلیل تابش مستقیم انرژی و عدم زاویه آن با دیواره ها مشکل می باشد. اصلاح شکل نوک دستگاه های لیزر برای کار در داخل کانال می تواند به حل این مشکل کمک نماید. از آنجا که مقبولیت بالینی لیزر Er:YAG پس از تایید به FDA افزایش یافته است و در دستگاه های این نوع لیزر از لوله توخالی استفاده می شود، اصلاح نوک ها در این نوع لیزر آغاز شد که منجر به تابش اشعه از کناره به جای گسیل مستقیم آن گردید. این نوک ها را با نام side-firing می شناسیم.

کاربرد لیزر در دندانپزشکی ترمیمی با لیزر

با توجه به شکل و قطر فایل های روتاری نیکل ـ تیتانیومی، نوک های هم اندازه آن ها طراحی شده است که اشعه لیزر Er:YAG را از کنار به دیواره ها می تاباند و به خاطر بسته بودن نوک آن، امکان انتقال اشعه به بافت های پری اپیکال از داخل سوراخ اپکس نیز منتفی می شود.

مسیر توبول های عاجی در داخل ریشه نسبتا مستقیم است که با مسیر s شکل آن در تاج دندان تفاوت دارد. از این رو باکتریها و سموم آن ها می توانند از داخل کانال های عفونی ریشه تا نیمی از فاصله دیواره کانال تا CDj نفوذ نماید. به همین دلیل است که باید به دنبال راهی مطمئن و موثر جهت برداشت لایه اسمیر حاصل از کاربرد وسایل مکانیکی بود. با برداشت این لایه می توان به تابش نور لیزر و مواد ضد عفونی کننده قابلیت دسترسی و نابودی میکروارگانیسم های نفوذی در داخل توبول های عاجی را بخشید.

مطالعه ای بر روی اثربخشی برداشت دبری و لایه اسمیر حاصل از کاربرد وسایل مکانیکی (فایل نیکل تایتانیوم) وسط نوک های با تابش لترالی لیزر (side-firing tip) صورت گرفته است. محققین پس از تمیز کردن کانال، پالپ چمبر و کانال های آماده شده را با EDTA 17% پر کردند و نور لیزر ER:YAG را با قدرت 500 میلی ژول در هر پالس با تناوب 12 هرتز و 4 سیکل، هر یک برای 15 ثانیه به آن تاباندند. ریشه ها مربوط به مولرهای تازه کشیده شده بود که پس از طی مراحل فوق، در طول برش داده شدند و زیر میکروسکوپ الکترونی ارزیابی گردیدند. کانال های آماده شده با تابش لیزر فاقد لایه اسمیر و دبری بودند به طوری که توبول های عاجی با دهانه باز کاملا قابل تشخیص گردیدند. بر خلاف آن کانال هایی که بدو لیزر آماده شدند حاوی لایه اسمیر و دبری در تمام طول دیواره های کانال بودند که باعث پوشانده شدن دهانه توبول های عاجی می گردید. لذا به نظر می رسد که تابش لترالی نور لیزر ER:YAG پس از آماده سازی کانال به شیوه بیومکانیکی با فایل های نیکل ـ تیتانیوم باعث تمیز شدن موثر کانال می گردد.

 

مطالب مرتبط :

پرکردن دندان با لیزر با دندانپزشک ترمیمی با لیزر

دندانپزشک ترمیمی با لیزر و ترمیم پوسیدگی دندان

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال