لیزر و کاربردهای آن

لیزر و کاربردهای آن

دندانپزشک ترمیمی با لیزر در این مطلب برای شما لیزر را معرفی کرده است و به توضیح لیزر و کاربردهای آن در ادامه پرداخته است.

لیزر چیست؟

دندانپزشک ترمیمی با لیزر می گوید که واژه لیزر خلاصه شده عبارت Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation است. نور تقویت شده‌ای است که به شکل پرتوهای هم راستای بسیار باریک با طول موج مشخص تابیده می‌شود. این نور تقویت شده نوعی از انرژی را فراهم می کند که گونه های آن، کاربردهای گوناگونی در گستره دانش پزشکی دارند.

 

آیا لیزرها ی دندانپزشکی باعث تغییر ساختار سطح دندان و مواد ترمیمی می شود؟

تکنولوژی لیزر دارای نقش مهمی در دندانپزشکی جدید و مدرن است. با استفاده از پارامترهای مناسب و با داشتن دانش مناسب درمان های متفاوتی، جدا از تراش دندان، در دندانپزشکی ترمیمی با لیزر قابل انجام است. آگاهی از برهم کنش بافت و لیزر علاوه بر انتخاب پارامتر های مناسب در هر درمان امری ضروری می باشد.

با مروری بر منابع این گونه استنباط می شود؛ گروهی از لیزر ها توانایی تغییر مورفولوژی و ساختار سطحی دندان را داشته و احتمالا می توانند آن را مقاوم به حملات اسیدی سازند. به طور مثال تابش برخی لیزر ها منجر به تغییر و تبدیل هیدروکسی آپاتیت کربوناته به انواع کمتر محلول این ماده معدنی می گردد.

با تغییر دادن پارامترهای لیزر و استفاده از انواع دیگری از لیزرها، سطوح دندانی دچار تغییراتی می گردد که از آن تغییرات برای آماده سازی سطح مناسب برای باندینگ های دندانی می توان استفاده کرد. استفاده از لیزر های خانواده اربیوم برای کاندیشنینگ مینا و عاج توصیه شده است.
باید در نظر داشت که اثرات لیزر ها برسطوح مواد دندانی از لحاظ بالینی به دو دسته اثرات ناخواسته بر ترمیم های مجاور ناحیه عمل لیزر و هم چنین اثرات آگاهانه لیزر برای تغییرات سودمند سطح این مواد می باشد.

 

لیزر چیست و کاربردهای آن چه می باشد؟

لیزر چیست و کاربردهای آن چه می باشد؟

کاربردهای لیزر در دندان‌ پزشکی:

کاربرد لیزر در دندانپزشکی این گونه بیان شده است :

۱- تشخیص پوسیدگی و جرم

۲- درمان حساسیت دندانی

۳- سفید کردن دندان‌ها

۴- برداشت پوسیدگی و تهیه حفره

۵- جراحی  بافت نرم

۶- درمان ریشه

۷- جراحی لثه

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال