مشخصات درمان های لیزر

مشخصات درمان های لیزر

تمام مراحل درمان با لیزر را باید در پرونده بیمار ثبت کرد. میزان انرژی، تعداد پالس در هر ثانیه، توان، زمان تابش، کاربرد اسپری آب، نوک هندپیس مورد استفاده با وسایل جانبی، فرم رضایت نامه از کودک و یا والدین او از ضروریات است. تهیه تصاویر قبل و پس از عمل نیز توصیه می شود.

مشخصات درمان های لیزر

هدف درمان های لیزر در دندانپزشکی اطفال ساده است. انجام درمان های پیشگیرانه، درمانی یا ترمیمی بر روی دهان و دندان در یک محیط بدون فشار و استرس، درمان های لیزر های همچون آرگون، دیود، Nd:YAG، CO2 و اربیوم امکان کاهش استرس و ترس بیمار از درمان های لیزر یا دندانپزشکی را فراهم می سازند. لیزرها این امکان را به دندانپزشکان می دهند که روش های محافظه کارانه تری را بر روی بافت نرم و سخت با حداقل ناراحتی، بدون درد، بدون نیاز به تزریق بی حسی و یا حداقل خونریزی به انجام رسانند. با حذف سوزن بی حسی، لرزش توربین، و بوی حاصل از روش های تراش عادی رضایت کودک و والدین وی تامین می گردد. کاربرد درمان های لیزر باعث تغییر در شکل ارائه درمان های دندانپزشکی شده است و ممکن است در آینده مانند هندپیس های عادی امروزه به عنوان یک وسیله متداول در مطب ها به کار رود.

ملاحظات تکنیکی سیستم های لیزر اربیوم
طول موج های Er:YAG، Er:Cr:YSGG را نمی توان مانند لیزرهای بافت نرم (مانند دیود، Nd:YAG) از طریق فیبر نوری کوارتز هدایت نمود. فیبرهای مادون قرمز برای هدایت این طول موج ها که در وسط طیف مادون قرمز قرار می گیرند، به کار می رود. از فیبرهای کوارتز تنها برای انتقال طول موج های مابین 300mm و 2400 می توان بهره برد و در خارج از این محدوده توانایی انتقال انرژی به شدت کاهش می یابد. کیفیت این فیبرها از زمان معرفی اولین لیزرهای دندانپزشکی در سال 1997 پیشرفت زیادی کرده است. در دستگاه اولیه Er:YAG، تنها 11% از جراحان می توانستند برای 100 بار از یک فیبر استفاده کنند و 30% از آن ها حداکثر 50 بار یا بیشتر از یک فیبر بهره می برند. امروزه می توان برای سال ها از یک فیبر برای صدها تا هزاران بار استفاده کنند.

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال