معاینات دهانی توسط دندانپزشک شامل چه مواردی است؟

دندانپزشک اطفال، در دندانپزشکی بدون درد متذکر می شود که در مبحث قبلی به موضوع معاینات مربوط به مخاط دهانی پرداختیم. حال به گفته دندانپزشک به معاینه بافت های پریودنتال می پردازیم.

معاینه بافت های پریودنتال

به گفته دندانپزشک اطفال خوب، در دندانپزشکی بدون درد، بافت های پریودنتال از لحاظ وجود التهاب بررسی می شوند. لبه های لثه با یک پروب پریودنتال کند (blunt) از لحاظ وجود خونریزی به دقت معاینه می شوند. معاینه کامل پریودنتال تمامی دندان ها برای کشف از دست دادن چسبندگی در حالت معمول امکان پذیر نیست. در دندان های شیری معمولا پروبینگ انجام نمی شود. مگر اینکه نشانه های رادیوگرافی تحلیل استخوان یا شرایط خاص پزشکی وجود داشته باشد. در دندان های دائمی از دست دادن چسبندگی ممکن است در سال های نوجوانی رخ دهد. بنابراین اگر از روی رادیوگرافی شواهد وجود پریودنتیت به دست نیامد، پروب نمودن سیستماتیک تا سن 13 الی 14 سالگی به تاخیر می افتد.

رسوبات روی دندان می توانند نرم یا سخت باشند. جرم، تا قبل از سنین نوجوانی یافته شایعی نیست، البته در بعضی مواقع روی سطوح دندانی مجاور دهانه مجاری غدد بزاقی و به طور شایع در سطوح پروگزیمال دندان های خلفی جرم وجود دارد. میزان این رسوبات و رنگ های آن ها باید مورد توجه باشند.

معاینه بافت های پریودنتال؛ در دندانپزشکی بدون دردمعاینه بافت های پریودنتال؛ در دندانپزشکی بدون درد

معاینه دندان ها

تعداد و نوع دندان های روییده، به گفته دندانپزشک در دندانپزشکی بدون درد، بی نظمی ها و آسیمتری ها باید ارزیابی شوند. هرگونه تغییر در تعداد، رنگ، مورفولوژی و ساختمان سطحی باید زیر نور کافی و بعد از ایزولاسیون و خشک کردن دندان ها بررسی شوند. تمیز کردن دندان برای کشف تغییرات کوچک ساختمانی مینا ضروری است. به خصوص در موارد هیپومنرالیزاسیون های خیلی خفیف در بیماران با فلورزیس خفیف. در مورد دندان های تروماتیزه، رنگ و ترانسلوسنسی دندان ها باید هم توسط نور بازتابی و هم نور عبوری به دقت بررسی شود. تغییرات رنگی کوچک معمولااز اولین نشانه های آسیب به پالپ در اثر تروما می باشد. تغییر در زاویه امواج نوری برای کشف تغییرات در ترانسلوسنسی لازم است. تشخیص صحیح اروژن و اختلال در مینرالیزاسیون نیاز به لمس دقیق با سوند در نور کافی دارد.

ضایعات پوسیدگی اولیه تنها بعد از تمیز از کردن و خشک کردن دندان قابل مشاهده هستند. این ضایعات سطحی خشن دارند یا دچار از دست رفتن یکنواختی سطح می باشند و باید دقت شود که هنگام معاینه، سطح توسط پروب تخریب نشود. معاینه ضایعات باید با در نظر گرفتن رنگ و اندازه و عمق ضایعه باشد. وجود اورهنگ و تخریب مارجینال و پوسیدگی راجعه هم باید در تمام ترمیم های قبلی مورد بررسی قرار گیرد.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال