معاینات رادیوگرافی در دندانپزشکی بدون درد

موارد تجویز رادیوگرافی در دندانپزشکی بدون درد

رادیوگرافی ها بخش مهمی از مراحل تشخیص و درمان آسیب های دندانی هستند. آنها به عمل کننده این امکان را می دهند تا شکستگی های ریشه،اندازه اتاقک پالپ،میزان تکامل ریشه،رادیولو سنسی های پری اپیکال،میزان و نوع تحلیل ریشه،درجه جابجایی دندان،شکستگی های فک،رابطه بین دندان شیری صدمه دیده و دندان دایمی جانشین آن،موقعیت دندان های رویش نیافته و وجود قطعات دندانی وسایر اجسام خارجی را در بافت های نرم مشاهده کند.

در بحث دندانپزشکی بدون درد ، اگرچه برخی رادیوگرافی ها در جلسه اول نشان دهنده یافته های منفی هستند، با این وجود به عنوان مدرکی اولیه مهم هستند. بنابراین شواهد رادیوگرافی های بعدی می تواند با فیلم های اولیه مقایسه شود.

معاینات رادیوگرافی در دندانپزشکی بدون درد

تکنیک های رادیوگرافی

هیچ (مجموعه استانداردی) از رادیگرافی ها برای آسیب های دندانی وجود ندارند. کلیه فیلم های تهیه شده باید صدمه دیده را به وضوح نشان دهند. در مواردی که به شکستگی های ریشه مشکوک هستیم، رادیوگرافی دوم یا سوم را باید با مقداری زاویه عمودی و افقی متفاوت برای تعیین محل و وسعت شکستگی تهیه کرد.

 برای تعیین حضور اجسام خارجی نظیر قطعات دندانی در لب ها یا زبان، از یک چهارم زمان نرمال اکسپوژن باید بهره برد. فیلم در پشت بافتی که معاینه شده قرار می گیرد و رادیوگرافی تهیه می شود.

زمانبندی رادیوگرافی های پیگیری

همان گونه که قبلا ذکر شد بسیاری از تغییرات پاتولوژیک بلافاصله در رادیوگرافی ظاهر نمی شود. پس از حدود سه هفته رادیولوسنسی پری اپیکال ناشی از نکروز پالپ معمولا تشخیص داده می شوند. علاوه براین تحلیل التهابی ریشه نیز در این زمان ممکن است پدیدار شود. پس از حدود 6 الی 7 هفته تحلیل جایگزینی یا انکیلوز را می توان دید. بنابراین دلایل منطقی برای تهیه رادیوگرافی در 1 ماه پس از ضربه وجود دارد. در صورت عدم وجود هر نوع علامت و نشانه کلینیکی نظیر تشکیل فیستول، لقی، تغییر رنگ یا درد، تا 6 ماه پس از ضربه به فیلم اضافی دیگری نیاز نیست. اگر تغییرات قابل مشاهده در رادیوگرافی بخواهد رخ دهد معمولا ظرف این مدت آشکار خواهد شد.

 

مطالب مرتبط :

معاینات کلینیکی کودک به گفته دندانپزشک اطفال چطور است؟

معاینات دهانی توسط دندانپزشک شامل چه مواردی است؟

اکتشاف و ارزیابی ضایعه پوسیده ( تشخیص پوسیدگی)

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال