نقش تنگ کننده های عروقی در دندانپزشکی ترمیمی

تنگ کننده های عروقی چه نقشی در بی حسی دارند؟

با افزودن تنگ کننده های عروقی به محلول بی حسی موضعی در دندانپزشکی بدون درد ، کیفیت، شروع، و مدت عمل بلاک تحت تاثیر قرار می گیرد.

در دندانپزشکی ترمیمی با لیزر ، تنگ کننده های عروقی نظیر اپی نفرین با کاهش جریان خون موضعی به بافت از میزا جذب سیستمیک دارو کاسته و مدت عمل بی حسی را طولانی نموده و میزان ایجاد بی حسی کافی و حفظ آ نرا افزایش می می دهند. اثرات سمی بی حس کننده ها در نتیجه تاخیر در جذب این مواد به جریان خون کاهش می یابد. و همچنین برخی اوقات زمان شروع نیز کوتاهتر می شود.

در بیماران خردسال دندانپزشکی، عموما تنگ کننده عروقی تجویز می شود، زیرا جنبه های فیزیولوژی کودکان، تمایل به جذب سیستمیک بیشتری داشته در نتجیه مدت عمل کوتاهتر شده و رسیدن به سطح سمی دارو در خون سریعتر می گردد. در نهایت، تنگ کننده های عروقی به دنبال انفیلتراسیون بی حسی موضعی در ناحیه عمل، ایجاد هموستاژ موضعی می کنند. این حالت به کنترل خونریزی بعد از عمل کمک نموده و برای اداره کودک خردسالی که دندان کشیده است مفید خواهد بود.

بی حس کننده موضعی توسط دندانپزشک ترمیمی با لیزر

همه تنگ کننده های عروقی مقلد سمپاتیک بوده و خواص ذاتی آن ها شامل تاکیکاردی، افزایش فشار خون، سردرد، اضطراب، لرزش، و آریتمی می باشد. نشان داده شده است که لیدوکائین 2درصد با اپی نفرین 250000 : 1 عمق و طول مدت بی حسی موضعی را به اندازه غلظت های بالاتر اپی نفرین مثل 10000 : 1 یا 50000 : 1 افزایش می دهد. برای اجتناب از سمیت تنگ کننده عروقی در کودکان، غلظت اپی نفرین نباید از 100000 : 1 بیشتر شود.

از جمله ضد دردهای کاربردی رایجی که در کودکان می باشد، شامل استیل سالیسیلیک اسیدف استامینوفن، ایبوپروفن، کدئین، استامینوفن و کدئین می باشند.

 

مطالب مرتبط :

روش ناحیه ای در دندانپزشکی بدون درد

داروهای بی حسی موضعی

کنترل درک درد به کمک دندانپزشک

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال