پزشک اطفال درباره کودک بد قلق می گوید

 پزشک اطفال درباره کودک بد قلق می گوید
 
پزشک اطفال کودک بدقلق را در این مطلب معرفی کرده است و به بررسی چگونگی برخورد با این کودکان را برای شما بازگو کرده است.

 بهترین راه برای رسیدگی و یا به عبارتی حل مشکل “بدقلقی” کودک چیست؟

 

پزشک اطفال در اینجا برخی از استراتژی های کلی و یکسری راه حل ها را برای کمک به شما در صورت داشتن کودک و یا نوجوان بدقلق معرفی می کند:

 

پزشک اطفال درباره کودک بد قلق می گوید

پزشک اطفال درباره کودک بد قلق می گوید

 
 
اول :
1.والدین باید تشخیص دهند که بسیاری از رفتار فرزند شما نشان دهنده خلق و خوی او می باشد.

2.ایجاد یک اتمسفر عاطفی در این مورد و یا این که هدف این است که در آن برای مقابله با کودک خود استفاده کنید. سعی کنید برای پاسخ به شیوه ای عاطفی و غریزی بپردازید.
 
3.خلق و خوی آدمی ذاتی است، و فرزند شما احتمالا به عمد ممکن است تلاش برای حل این مشکل کرده باشد. پس بهتر است او و یا خودتان را سرزنش نکنید.

4.سعی کنید به اولویت بندی مسائل و مشکلات اطراف کودک تان بپردازید. بعضی از آنها مهم تر هستند و شایسته توجه بیشتری می باشند. دیگران هستند مربوط نیست. می توانید دی
گران را نادیده بگیرید و به روش خود ادامه دهید.
 
5.تمرکز بر مسائل مربوط به زمان حال و نه اینکه آن ها را به زمان دیگری محول کنید.

6.بررسی انتظارات خود از فرزندتان، تنظیمات ارزش های خود و ارزش های فرزندتان. آیا آنها واقع بینانه و مناسب است؟ هنگامی که نوجوان شما ستایش می شود و باعث تقویت رفتارهای خاصی می شود که شما می خواهید.
 
7.خلق و خو و رفتار خود را در نظر بگیرید، و اینکه چگونه همچنین چیزی ممکن است دشوار باشد. فکر می کنم که چگونه شما ممکن است نیاز به آمادگی خود برای تشویق مناسب و بهتر کودکتان دارید.

8.پیش بینی موقعیت های پر خطر قریب الوقوع، و سعی کنید برای جلوگیری از آن ها یا به حداقل رساندن آنها آماده باشید.
شرایط این احتمال را می دهند که ممکن است یک روز یا شرایط دشوارتری در پیش رو باشد، پس بهتر است خود را آماده برای بهترین استفاده از آن کنید.

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال