پزشک اطفال مراقبت های اولیه

 پزشک اطفال مراقبت های اولیه

پزشک اطفال در این پست که در ادامه خواهید خواند، مراقبت های اولیه  را گفته است.

طبق  گفته پزشک اطفال، می خواهیم بگوییم که در این مراقبت های اولیه چه کارهایی انجام می شود و شامل چه چیزهایی می باشد.

 

پزشک اطفال مراقبت های اولیه

یک پزشک اطفال مراقبت های اولیه داروهای معمول را تست می کند و اولین ایستگاه شما برای مراقبت های پزشکی است. اگر سرفه می کنید، تودماغی صحبت می کنید، یا تنفستان سخت است، متخصص مراقبت های اولیه می تواند بگوید که آیا یک عفونت است، مانند سرماخوردگی یا اینکه چیز دیگری است، مانند آسم و یا آلرژی. این چیزی نیست که پزشکتان می تواند درمان کند، او شما را به یک متخصص معرفی خواهد کرد.

انواع مختلفی از پزشک اطفال مراقبت های اولیه وجود دارد که به درمان نوجوانان هم می پردازد. اینکه چه چیزی برای شما خوب است بستگی به نیازهای شما دارد. یک پزشک مراقبت های اولیه اغلب اوقات خیلی نزدیک با متخصصان کار می کند، مانند پرستار خصوصی، که او هم ممکن است در تخصص هایی مانند پزشک اطفال یا نوجوان را دارا باشد.

پزشک اطفال

پزشک اطفال از نوزادان، کودکان و نوجوانان مراقبت می کند. این پزشکان اطفال می توانند شنونده های خیلی خوبی باشند و اغلب اوقات توضیحات پزشکی خوب هستند و به عبارت دیگر فهمیدن حرفشان آسانتر است. بیشتر نوجوانان سعی می کنند تا با پزشک اطفالی کنار ملاقات کنند که از نوزادی تحت نظر پزشک اطفال خودشان بوده اند. پزشک اطفال درمان بیماران را با پشت سرگذاشتن سن شان متوقف می کند.

پزشک اطفال مراقبت های اولیه

پزشک داخلی

پزشک داخلی هم پزشک طب داخلی نامیده می شود. این پزشک بزرگسالان را معاینه و درمان می کند، اما در بعضی موارد بیمارانی که در پایان دوران نواجوانی هستند هم را درمان می کند. ممکن است انتخابتان این باشد که همان پزشک داخلی بروید که خانواده تان یا خویشاوندان و دوستانتان می روند. گاهی اوقات هم می توانید یک پزشک متفاوت انتخاب کنید.

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال