کاربردهای لیزر برای دندانپزشک ترمیمی با لیزر

 دندانپزشک ترمیمی با لیزر و درمان پالپ دندان های شیری با لیزر

مواد متداول در درمان پالپ دندان های شیری شامل مواد سوزاننده همچون فرموکرزول یا استفاده از الکتروسرجری برای تمیز کردن پالپ چمبر است . مطالعات نشان داده است که لیزر اثرات مطلوبی دارد و درمان با آن نتایجی در حد یا بهتر از فرموکرزول بر جای می گذارد . در دندان های با پالپ زنده ، لیزری با قدرت 70-50 میلی ژول ، تناوب 30-20 هرتز برای 20-10 ثانیه جهت تمیز کردن پالپ چمبر مناسب است . لیزر باعث کنترل خونریزی می شود و بافت زنده نزدیک آپکس را نیز حفظ خواهد نمود . موفقیت درمان با لیزر در دندان های غیر زنده در حد روش های پالپوتومی متداول است . در صورت وجود فیستول ، میزان موفقیت به شکل محسوسی کاهش می یابد .

اثر لیزر بر بافت سخت

توانایی لیزر در برداشت ایمن و موثر پوسیدگی به خوبی نشان داده شده است . برای برداشت لایه سطحی و رنگدانه دار پوسیدگی ، لیزر Nd:YAG و برای پوسیدگی های عمیق مینا و عاج ، لیزر اربیوم توصیه می شود . با استفاده از لیزر احتمال شکستگی های ریز که پس از کاربرد فرزهای معمولی رخ می دهد از بین خواهد رفت و دیگر نیازی به بی حسی موضعی برای کارهای دندانپزشک ترمیمی با لیزر نخواهد بود .

کاربردهای لیزر برای دندانپزشک ترمیمی با لیزر

 

اگر از لیزر اربیوم برای برداشت پوسیدگی های دندانی استفاده می شود ، میزان راحتی بیمار بستگی به دندانپزشک و تجربیات قبلی خود بیمار دارد . مهمترین اصل ، استفاده از پایین ترین حد قدرت لیزر است ، توان بیشتر باعث انجام درمان بهتر نمی گردد. توانایی انرژی لیزر در برداشت پوسیدگی به چند عامل بستگی دارد : میزان آب و فلوراید موجود در بافت هدف ، تنظیم قدرت لیزر ، تناوب و طول مدت هر تناوب ، جهت پخش آب برای خنک کردن محل ، جنس نوک هندپیس و شکل و قطر آن و کاربرد ساکشن مناسب برای حذف آب و ذرات تراشیده شده از آن جمله است .

بر اساس دستورالعمل های کنترل عفونت ، ایزوله کردن کوادرانت مورد نظر با استفاده از رابردم صورت می گیرد . از آنجا که نیازی به قراردادن کلامپ در زیر لثه نیست ، پماد بی حس کننده بجای محلول بی حسی موضعی استفاده می شود . می توان هر دو فک را نیز با استفاده از ساکشن و fiber optic lighting ایزوله نمود .

بیشتر بدانید :

کاربردهای لیزر در کمک به دندانپزشک ترمیمی با لیزر

کاربرد لیزر در برداشت ضایعات و درمان آفت

کاربرد لیزر اربیوم در دندانپزشکی

کاربرد لیزر در پوسیدگی دندان و دندانپزشکی ترمیمی

 

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال