انتی بیوتیک در دندانپزشکی استفاده میشه؟

آنتی بیوتیک ها : استفاده و سوءاستفاده از آن ها در دندانپزشکی کودکان

یک بررسی سیستماتیک روی این موضوع

هدف از بررسی این موضوع :

استفاده از آنتی بیوتیک توسط متخصصین دهان و دندان به نتایج خوبی رسیده است.

گزارشات اخیر نشان داده که یک افزایشی در ترند استفاده از نسخه آنتی بیوتیک توسط دندانپزشکان کودک دیده شده است.

این بررسی سیستماتیک به هدف ارزیابی الگوهای جای در نسخه استفاده از آنتی بیوتیک بین دندانپزشکان اطفال می باشد که بستگی به مقاله های مبتنی بر شواهد می باشد.

این بررسی که اشاره شد، معامله با ارزیابی ارتباط تجویز تزریقی عوامل ضد باکتریایی و مقاومت آنتی بیوتیکی در بین یک جمعیت مورد علاقه به این موضوع می باشد.

چه متد و روش هایی مد نظره؟

بانک های اطلاعاتی الکترونیکی مبنی بر PubMed, Ovid and Cochrane Library می باشد که برای بررسی مطالعات با توجه به اهمیت و یافته ها می باشد.

کلیدواژه ها یا کلمات کلیدی برای جستجو بر طبق جمعیت بر این اساس بود :

“بیماران اطفال”، “مداخله”، “درمان با آنتی بیوتیک”، تجویز رفتاری”، و نتایج آن “مقاومت آنتی بیوتیکی” می باشد.

آنتی بیوتیک در دندانپزشکی اطفال

نتایجی که دیده شده : در مجموع 542 چکیده مشخص شد، که 45 مورد از آن ها معیارهای ورود به مطالعه را داشتند و مورد بررسی قرار گرفتند.

رابطه چند عاملی منجر به افزایش تجویز آنتی بیوتیک ها در دندانپزشکی کودکان مشاهده شده است.

مطالعات بسیار کمی در واقع این رفتار را تجویز کرده و با مقاومت در برابر این داروها در ارتباط می باشد.

هیچ اجماعی در مورد مدت زمان درمان با آنتی بیوتیک ای پیشگیری یافت نشده است.

نتیجه گیری :

حمایت کافی از این مقاله ضرورت یکسری شواهد را افزایش داده است که یک ارتباط قطعی بین روند تجویز آنتی بیوتیک ها در دندانپزشکی کودکان و مقاومت آن ها به دارو را نشان داده.

تدوین برنامه های مداخله ای مانند مباشرت آنتی بیوتیکی و تضمین همکاری بین بیماران و دندانپزشکان کودک می تواند از تجویز آنتی بیوتیک های موثر اطمینان حاصل کند.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال