در دندانپزشکی کودکان میشه آنتی بیوتیک استفاده کرد؟

آنتی بیوتیک ها در دندانپزشکی اطفال

آنتی بیوتیک ها :

استفاده و سوء استفاده آن ها در دندانپزشکی اطفال به صورت یک بررسی سیستماتیک

مقدمه ای بر پژوهشی روی آنتی بیوتیک ها در دندانپزشکی اطفال

هدف :

استفاده از آنتی بیوتیک ها توسط دندانپزشک کودکان تا حد زیادی به نفع بشر بوده.

گزارشات اخیر یک روند افزایشی در استفاده از آنتی بیوتیک توسط دندانپزشکان کودکان را نشان داده است.

این بررسی مروری سیستماتیک با هدف پرداختن به الگوی فعلی تجویز آنتی بیوتیک در بین دندانپزشکان کودک مطابق بحث مبتنی بر شواهد می باشد.

سوال تحقیقاتی که مطرح شده، ازریابی ارتباط بین تجویز تزریقی داروهای ضد باکتریایی و مقاومت آنتی بیوتیکی در بین جمعیت علاقمند به این موضوع است.

روش ها متدهای مد نظر :

بانک اطلاعاتی که به جستجوی الکترونیکی این مبحث پرداخته : PubMed, Ovid and Cochrane Library بوده تا مطالعات و پژوهش هایی را بررسی کنند و یافته های آن ها را استفاده کنند.

آنتی بیوتیک ها و دندانپزشکی اطفال

کلمات کلیدی که برای جستجو مورد استفاده قرار گرفته : بیماران کودک، مداخله، درمان آنتی بیوتیکی، تجویز رفتاری، و نتایج آن : مقاومت آنتی بیوتیکی.

در مجموع 542 چکیده شناسایی شده، 45 تا از آن ها معیارهای ورود به مطالعه رو داشتند، که بررسی شدند.

راطه چند عاملی منجر به افزایش تجویز آنتی بیوتیک ها در دندانپزشکی اطفال مشاهده شد.

مطالعات بسیار کمی در رابطه با تجویز رفتاری به همراه مقاومت در برابر این داروها دیده میشد.

هیچ اجماعی هم در مورد مدت زمان درمان با آنتی بیوتیک ها و یا پیشگیری یافت نشد.

نتیجه گیری :

حمایت کافی از این مبحث و ضرورت آن نشد، تا ارتباط قطعی بین روند تجویز آنتی بیوتیک در دندانپزشکی کودکان و مقاومت به دارو مشخص شود.

پیشرفت برنامه های مداخله ای مانند مباشرت آنتی بیوتیکی و تضمین همکاری بین بیماران و دندانپزشکان کودکان می تواند از تجویز انتی بیوتیک موثر اطمینان حاصل شود.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال