آیا خمیردندان فلورایده برای دندان ارتودنسی شده خوبه؟

اثر ضد میکروبی فرکانس های مختلف مسواک زدن با خمیردندان فلورایده روی استرپتکوکوس موتانس و گونه های لاکتوباسیلوس در کودکان با دندان های ارتودنسی شده

شرح کامل تاثیر خمیردندان فلورایده روی دندان های ارتودنسی شده کودکان

ارتودنسی ثابت کودکان تمیزکردنشان کمی سخت تر می باشد و ممکن است باعث بروز پلاک دندان شود.

قرارگیری ابزار ارتودنسی ثابت منجر به تغییری در محیط داخلی دهان می شود که باعث بالا رفتن میزان باکتری ها در پلاک دندان می شود.

استرپتوکوکوس موتانس به عنوان یکی از پلاک های دندانی میکروارگانیسم کاروژنیک شناخته شده است.

علاوه براین، گونه های لاکتوباسیلوس که مراحل پیشرفت پوسیدگی دندان می باشد، مهاجمین ثانویه به ضایعات پوسیدگی می باشند که پیشرفت آن را سریعتر می کنند.

در دوران ارتودنسی دندان این میزان 5 برابر افزایش می یابد که در واقع افزایش میزان یونیت های کلونی شکل گرفته از لاکتوباسیلوس می باشد.

علاوه بهداشت دهان و دندان، تمیز کردن دندان ها با خمیردندان و مسواک در ارتودنسی بیمار، طبق تحقیقات بسیاری نشان داده که مصرف داروهای ضد میکروبی در این بیماران بسیار تاثیر گذار بوده.

برخی یافته ها هم حاکی از آن است که در حالی که درمان ارتودنسی منجر به افزایش سطح بزاق دهان می شود، موتانس هم در برخی افرد، با استفاده از آنتی میکروبیال هایی مثل کلروهگزیدین به نظر می رسد روی همه بیماران ارتودنسی تاثیر یکسان ندارد.

هدف از این روش تحقیقی چیست؟

در واقع ارزیابی تاثیر آنتی میکروبیال ها روی فرکانس های متفاوتی از مسواک زدن به همراه خمیردندان فلورایده در سطوح بزاقی موتانس استرپتوکوکوکی در کودکانی که ارتودنسی ثابت انجام دادند می باشد.

بهترین زمان ارتودنسی کودکان

متدها یا روش های تحقیقی :

این مطالعه روی 22 بیمار انجام شده که تحت درمان ارتودنسی ثابت می باشند و در دو گروه با مراقبت ها و بهداشت دهانی متفاوت انجام شده است.

همه این افراد بریس های یکسان، بندها، و براکت های باند شده با مواد مشابه دریافت کرده اند.

نمونه های بزاق شبیه سازی شده نیز قبل از جایگذاری ارتودنسی صورت گرفته و 6، 12، و 18 هفته طول درمان بوده است.

نمونه های بزاقی برای تشخیص میکروارگانیسم ها روی آگار میکروبی انتخابی کشت داده شدند.

نتیجه درمان چه بوده؟

استرپتوکوک موتانس بزاق به طور قابل توجهی در طول دوره آزمایشی در گروه سرکوب شدند که در مقایسه گروهی که دوبار در روز مسواک می زدند و 4 بار مسواک می زدند، بوده است.

لاکتوباسیل به طور مشخصی روی دفعات مسواک زدن با خمیردندان سدیم فلوراید تاثیر نداشته است.

جمع بندی :

استفاده از خمیردندان حاوی 0.32% NaF  بیش از 3 برابر در روز، تاثیر فعالیت های آنتی میکروبیال روی موتانس استرپتوکوکوس داشته، اما نه روی لاکتوباسیل موجود در بزاق کودکان با ارتودنسی ثابت.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال