آیا داروهای آلرژی باعث پوسیدگی دندان می شوند؟

ارتباط بین انواع و اشکال مختلف داروهای ضد آسم، و پوسیدگی دندان، در کودکان 3 تا 12 ساله.

مقدمه ای بر بیماری آسم

آسم یک بیماری مزمن رایجی می باشد. سازمان بهداشت جهانی یاداوری می کند که آسم به عنوان یکی از مزمن ترین بیماری های تنفسی دردوران کودکی می باشد.

گزارش شده که شیوع بیماری آسم هم در حال افزایش است. این بیماری در پسران پیش از سن بلوغ، نسبت به دختران، رایج تر است. به همراه یک پیک شیوع بین سنین 6 تا 11 سال.

آسم به عنوان یک عامل خطر برای پوسیدگی های دندان، در سال های 1970 گزارش شده است. از آن زمان تا به حال، بسیاری از مطالعات نقش آسم را به همراه مواد دارویی ضد آسم، ارزیابی کرده اند، در بحث شیوع پوسیدگی های دندان. برخی پژوهش ها نشان داده است که آسم یا داروهایش می توانند خطر پوسیدگی های دندان را بالا ببرد. به خاطر همین تاثیر بزاق دهان و ترکیب و PH بزاق دهان، می توانند احتمال پوسیدگی را بالا ببرند.

علاوه براین، کاهش میزان بزاق دهان منجر به تکثیر لاکتوباسیل ها و استرپتوکوک موتانس و ایجاد پوسیدگی در مراحل بعدی می شود. با این حال، پژوهش ها گزارش داده اند که، نتایج در تضادند.

با نتایج قابل بحث، به نظر می رسد که مطالعات بیشتری در این زمینه ضروری می باشد. علاوه بارین، مطالعات طراحی شده برای ارزیابی تاثیر فرم های داروهای آسم، روی حساسیت به پوسیدگی نادر است.

در واقع این پژوهش برای ارزیابی انواع مختلف و شکل های مختلف داروهای آنتی هیستامین، مدت زمان مصرف دارو، روی شدت پوسیدگی دندان، در کودکان مبتلا به آسم، انجام شده است.

تاثیر داروهای آسم روی دندان کودکان

از این رو پژوهشی که انجام شده دارای متریال زیر می باشد :

یک مطالعه کراس ـ سکشنال در دپارتمان آسم و الرژی مرکز پزشکی کودکان در تهران، انجام شده است. 85درصد از کودکان بین 3 تا 12 سال تشخیص آسم داده شدند، به همراه سابقه مصرف دارویی، معاینات بالینی، و اسپیرومتری توسط نمونه گیری های تصادفی non-simple انجام شده است.

شرکت کنندگان و والدین مصاحبه انجام شده است. معاینات دهانی توسط یک دندانپزشک خبره انجام شده است. این داده ها با استفاده از پرسشنامه ای جمع آوری شده و توسط آنالیز رگرسیون خطی چند متغیره، گام به گام، تحلیل شده است. با استفاده از ورژن 16 SPSS. P<0.05 در آمارگیری به دست آمده است.

نتایج به دست آمده از این پژوهش چه بوده ؟

ارتباط معناداری بین تعداد قرص های ستریزین و کتوتیفن و score دندان های پوسیده / افتاده / پرشده، وجود داشت. هیچ ارتباطی بین تعداد اسپری های مصرف شده، یا نوع دارو شامل آگونیست ها، آنتی هیستامین ها، استروئیدها یا ترکیبی از آن ها وجود ندارد.

در آخر چطور؟ آیا آسم روی پوسیدگی دندان ها تاثیر داشته؟

مطالعات حاضر نشان داده اند که شکل دارویی قرص به طور قابل توجهیه روی شدت پوسیدگی دندان ها تاثیر داشته. حتی با وجود یکسری عوامل (جنسیت، سن، دوره بیماری، مسواک زدندندان، مصرف قند، فلوراید تراپی، خشکی دهان).

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال