بیوفیلم در دندانپزشکی

بیوفیلم چیست؟

بیوفیلم یک فیلم نازک و لزج از باکتری است که به سطوح مرطوب می چسبد ، مانند واترلاین های دندانپزشکی که در یونیت دندانپزشکی می باشند.

بیوفیلم به دلیل لوله های بلند و قطر کوچک و میزان جریان کمش مورد استفاده در دندانپزشکی ، دوره های مکرر رکود و احتمال retraction مایعات دهان ایجاد می شود.
در نتیجه ، تعداد زیادی از باکتری های معمولی آب را می توان در سیستم های آب واحد دندانپزشکی درمان نشده یافت. تعدادی از میکروارگانیسم های بیماری زا که در آب واحد دندان درمان نشده یافت می شوند شامل لژیونلا ، سودوموناس آئروژینوزا و مایکوباکتریوم غیر سمی است.
اگر آب به طور مناسب درمان نکند ، پرسنل و دندانپزشکان و بیماران ممکن است در معرض عوارض جانبی نامطلوبی قرار گیرند.

چطور از کیفیت آب یونیت مطمئن شویم؟

بیوفیلم دندانپزشکی

پرسنل مراقبت های بهداشت دهان و دندان باید از آب مطابق با استانداردهای آژانس حفاظت محیط زیست برای آب آشامیدنی (به عنوان مثال ، 500 واحد تشکیل کلونی (CFU)/میلی لیتر باکتری آب هتروتروف) برای آب خروجی درمان های بدون جراحی دندان استفاده کنند.

برای حفظ روش های مناسب و تجهیزات مناسب برای حفظ کیفیت آب دندانپزشکی ، با سازنده یونیت های دندانپزشکی باید مشورت کرد.

دستگاهها و روشهای تجاری طراحی شده برای این منظور عبارتند از :

  • سیستم های آب مستقل (به عنوان مثال ، مخزن آب مستقل) همراه با تصفیه شیمیایی (به عنوان مثال ، پروتکل های دوره ای یا مداوم درمان میکروب کش شیمیایی).
  • سیستم هایی که برای یونیت های آبی تک صندلی یا کلی طراحی شده اند که آب ورودی را تصفیه می کنند تا میکروارگانیسم ها را حذف یا غیرفعال کنند.
  • ترکیبی از این روشها.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال