شاخص توده بدنی چقدر در رشد دندان موثره ؟

شاخص توده بدنی و رشد دندان ها!

شاخص توده بدنی در کودکی همراه با رشد زودرس دندان می باشد!

همینطور رویش دندان در نمونه طولی ناشی از مطالعه رشد صورت ایوا

مقدمه ای بر این مطالعه :

معرفی :

کودکانی که شاخص توده بالایی دارند، رشد زودرس دندان در آن ها دیده می شود.

تحقیقات تا حد بسیار زیادی روی مجموعه داده های مقطعی متمرکز می باشد و درک ناقصی از رابطه طولی بین BMI و رشد دندان دارند.

روش کار :

ما از یکسری رشدهای طولی خالص برای بررسی رابطه بین رشد دندان و BMI کودک استفاده می کنیم.

رادیوگرافی پری اپیکال از 77 کودک در مطالعه رشد ایوا انجام شده که برای تخمین رشد دندان برای آن هایی BMI بالایی دارند استفاده شده است.

نتایج به دست آمده :

 ما مطالعات قبلی را تایید کردیم که کودکان با میزان BMI بالا می باشند، در سنین خودشون احتمالا دارای رشد دندانی در هر سنی می باشند.

BMI در سن 4 سالگی زمان رشد دندان در سن 12 سالگی تخمین زده شده است.

سرعت رشد دندانی در کل شتاب گرفته است.

میزان رشد دندان به طور کلی با سن رویش دندان برای کانین های فک پایین و پره مولرهای اول همراه می باشد.

دندان درآوردن کودک

نتیجه گیری نهایی :

مقادیر بالای BMI در سنین جوانی، مرحله پیشرفته رشد دندان در زمان های بعدی پیش بینی می شود.

همین نشان دهنده اثر طولانی مدت BMI روی رشد دندان و دلالتش بر لزوم مداخلات ارتودنسی زودرس در کودکان چاق است.

این نتایج، نتایج مطالعات قبلی را تایید می کند و شواهد دیگری هم مطرح می سازد که این رشد را نسبتا زودرس در دندان ها در رابطه شاخص بالای توده بدنی می دانند.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال