دندانپزشک اطفال, دندانپزشک, دندانپزشک ترمیمی با لیزر, پزشک اطفال, دندانپزشکی بدون درد, دندانپزشکی اطفال با سدیشن   

بایگانی دسته بندی: دسته‌بندی نشده

ترمیم دندان کودکان

دندان کودک

رویش و بیرون آمدن دندان از لثه دارای یک فرآیند تکاملی پیچیده ای است. دندان های شیری شیرخواران از سن حدود 6 ماهگی…
Continue reading

مراقبت های اورژانسآسیب های وارد به بافت های سخت دندانترک و شکستگی های مینا و عاج بدون اکسپوژر پالپترک و شکستگی های کوچک…
Continue reading
دیدگاه دندانپزشک اطفال در مورد پوسیدگی دندان در کودکان

اولین جلسه درمانی دندانپزشک

اولین جلسه درمان توسط دندانپزشک و بخصوص دندانپزشک اطفال بسیار حساس است برای اولین جلسه درمان دندانپزشکی کودکان خردسال ، مواردی توسط Holst…
Continue reading

ترس از دندانپزشک و شکل دهی رفتار

هنگام درمان اضطراب و ترس ناشی از دندان پزشکی در کودکان خاطر نشان کردن این نکته مهم است که اتیولوژی چند عاملی و…
Continue reading
دندانپزشک اطفال, دندانپزشک, دندانپزشک ترمیمی با لیزر, پزشک اطفال, دندانپزشکی بدون درد, دندانپزشکی اطفال با سدیشن   
 
تماس
آدرس مطب