دود سیگار چه تاثیری روی دندان کودکان دارد؟

بررسی رابطه بین سیگار کشیدن غیرفعال و رنگدانه های خوراکی در کودکان

رنگدانه ملانین در مخاط دهانی در نتیجه چندین مورد که یکی از آن ها سیگارکشیدن است رخ می دهد. دود سیگار عوارض جانبی بیشماری روی ان هایی که سیگار نمی کشند دارد. همچنین روی محیط اطراف هم چنین تاثیری دارد. هدف از این مطالعه ارزیابی نقش سیگارکشیدن والدین روی مخاط دهانی کودکان می باشد.

معرفی مطالعه :

رنگدانه نوعی تغییر رنگ از مخاط دهان و لثه می باشد که در آن ها خلل ایجاد می کند. عوامل سیستمی و محلی رایجی هستند که باعث رنگدانه سازی ملانین در مخاط دهان می شوند، از جمل هدنگدانه های نژادی یا فیزیولوژیک، ملانوز سیگاری ها، نویوس رنگی، ماکولای ملانوتیک، بیماری آدیسون، عفونت HIV، سندرم  Peuutz-Jeghers، و داروهایی مثل منوسایکلین، و داروهای ضد مالاریا.

تحقیقات نشان داده است که حداکثر فراوانی رنگندانه های خوراکی در هندی ها 89درصد دیده شده و حداقل فراوانی آن در اروپا 15 درصد دیده شده است. وجود رنگدانه ملانین مخاط دهان تاثیرات نامطلوبی روی زیبایی دارد. علاوه بر این، باتوجه به این واقعیت که ملانین رنگدانه ممکن است بالینی باشد، تظاهرات بیماری های سیستمی و مصرف داروست. این علامت در چنین شرایط تشخیصی بسیار مهم است. یکی از پدیده های شناخته شده در افراد سیگاری ظاهر رنگدانه ملانین است که ملانوز سیگاری ها نامیده می شود.

این رنگدانه ممکن است توسط تحریک ملانوسیت ها توسط محرک های موجود در تنباکو مانند نیکوتین و بنزوپیرین به نظر می رسد که علتی وجود داشته باشد. به نظر می رسد که یک علت و رابطه ای بین دود سیگار و نوع رنگدانه می باشد، بخاطر اینکه تعداد سال هایی که شخص سیگار را ترک کرده، افزایش می یابد. رنگدانه هم کاهش می یابد. اما دود سیگار روی آن هایی که در فضای مشابهی حضور می یابند، تاثیرگذار است. محققین یک رابطه ای بین سیگارکشیدن غیرفعال و برخی عوارض جانبی دیده اند مثل ظاهر آسم در دوران کودکی، پوسیدگی دندان، سقط خودبخودی، بیماری پریودنتال، مشکلات رفتاری کودکان و سرطان های دوران کودکی.

کودکانی که درمعرض دود سیگار می باشند، معمولا شکایتی ندارند و زمانی که چنین شکایتی را بیان می کنند، توجهی به آن نمی شود. بنابراین کودکان از دودسیگار محیطی رنج می برند. و خانه جز مهمترین جای در معرض قرارگیری این موضوع است. اخیرا، یک تحقیقی در ژاپن نشان داده که رنگدانه ملانین در فرزندانی که پدر و مادرشان سیگاری هستند بیشتر بوده. ما در ایران مقاله مرتبطی پیدا نکردیم یا کشورهای دیگر. درصد بالایی از مردم کشورمان هستند که سیگار می کشند و توجهی به آسیب های آن روی کودکان ندارند. بنابراین ما این مطالعه را برای ارزیابی رابطه بین سیگارکشیدن غیرفعال و رنگدانه ها در کودکان انجام داده ایم.

تاثیر دودسیگار روی دندان کودکان

متریال و متدهای مربوطه در این پژوهش :

این مطالعه شامل شرکت کنندگانی بوده که 400 تای آن ها سالم بودند، 10 الی 11ساله، که داروی خاصی استفاده نمی کردند. گروه سیگاری غیرفعال شامل 200کودکی بودند که حداقل یکی از آن ها در خانواده سیگاری بزرگ شدند. گروه کنترل شامل 200 کودکی بودند که در خانواده سیگاری نبودند. علاوه براین دو گروه مورد بررسی قرار گرفتند و رنگدانه های دهان ثبت شدند. سرانجام نتایج با استفاده از آزمون  chi- square آنالیز شدند.

نتایج بدست آمده چه چیزهایی را نشان می دادند؟

رنگدانه سازی در 150 (75درصد) کودک دیده شد که در گروه آزمایش بودند و 122کودک (61درصد) در گروه کنترل بودند. خطر نسبی دهانی و رنگدانه دندان کودکانی  که در معرض سیگار کشیدن غیرفعال بودند، 1.23 می باشد .

جمع بندی :

براساس نتایج این مطالعه، سیگارکشیدن غیرفعال می تواند رنگدانه لثه  درکودکان را تحت تاثیر قرار دهد.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال