چه ماده فیشورسیلانتی برای دندان ها خوب است؟

مقایسه دو عامل مختلف باندینگ به لحاظ بالینی : عملکرد فیشورسیلانت

هدف از انجام این مطالعه : با توجه به حقیقتی ست که چند عامل باندینگ می توانند دوام لازم برای سیلانت را بعد از پیوند ایجاد کنند. هدف از این پژوهش این بوده که دوام فیشورسیلانت بعد از دو نوع متریال دنتین، AdheSE و Excite مقایسه شوند.

شرحی کوتاه بر این پژوهش :

سطح اکلوزال در سطح پوسیدگی های پرخطر است. خصوصا دررابطه با مولارهای رشد کرده جدید، که ویژگی های آناتومیکی دارند که دسترسی به آن برای تمیزکردنشان سخت می باشد. مورفولوژی پیچیده سطح اکلوزال میزان تاثیرگذاری فلوراید را در فاز رمینرالیزاسیون کاهش می دهد. 50درصد از اولین مولارهای دائمی درسنین 12 سالگی می پوسند که بخاطر کمبود اطلاعات درباره مراقبت های دهان و دندان و مورفولوژی اکلوزال است.

بهترین راه محافظت از سطح اکلوزال، از پوسیدگی های دندانی، سیل یا پوشاندن آن هاست. پیت و فیشور سیلانت یکی از تاثیرگذارترین روش های درمانی غیرتهاجمی برای پیشگیری از پوسیدگی های اکلوزال می باشند. چندین پژوهش تاثیرگذاری فیشورسیلانت را در کاهش پوسیدگی های سطح اکلوزال نشان داده است. با این حال مشکلاتی در کاربرد سیلانت می باشد، که منجر به نشتی، کاهش جزیی یا کامل، منجر به عدم عملکرد درست سیلانت بین 5 الی 10% درسال می شود.

تاثیر سیلانت بستگی به عوامل بسیاری دارد، از جمله isolation، کاربرد مواد باندینگ، enameloplasty، و حفظ و نگهداری که روی حفظ سیلانت تاثیر دارند. 

فیشور سیلانت

از این متریال و متدهایی برای این پژوهش در نظر گرفته شده :

در پژوهش کلینیکی گروه سمپل، شامل 100 دندان مولار دائمی 42 کودک بود. روش Convenience sampling روی آن ها انجام شد. بعد از 3، 6 و 12 ماه، یکپارچگی حاشیه ای، نرخ نرخ ماندگاری، و پوسیدگی در گروه تجربی آزمایش شد. داده و انالیزها براساس تست های آماری Chi-Square، Fisher’s Exact و Mann-Whitney بود.

در نهایت چه شد ؟

هیچ تفاوت آماری قابل توجهی بین دو گروه آزمایشی دیده نشد، با توجه به یکپارچگی حاشیه ای، نرخ ماندگاری و پوسیدگی ها بود. در گروه AdheSE، دندان های ماگزیلاری، ماندگاری بیشتری نسبت به مندبیولار داشتند.

و در آخر اینکه :

به نظر می رسد در دندانپزشکی کودکان یا اطفال، استفاده از Excite به عنوان ماده باندینگ قبل از جایگذاری فیشورسیلانت قابل ترجیح است.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال