عوامل اروژن های دندانی چیست؟

از جمله عواملی که منجر به اروژن های دندانی می شوند، به توصیه دندانپزشک اطفال به شرح زیر می باشد :

نوشیدنی ها : روش نوشیدن مایعات اسیدی، نقش مهم یدر ایجاد اروژن دندانی دارد. به نظر می رسد تخریب ناشی از اروژن در افرادی که قبل از قورت دادن نوشیدنی، مدتی آن را در دهانشان نگه می دارند بیشتر است چون زمان تماس میان اسید و دندان افزایش می یابد.

در یک بررسی، 43% از کودکان دارای اروژن دندانی دارای عادات خاصی در نوشیدن بودند، مثل نگه داشتن مایع در دهان در مقایسه با 3% از کودکانی که عاری از پوسیدگی بودند و 15% افرادی که از نظر پوسیدگی فعال محسوب شده و به عنوان گروه کنترل مطالعه شدند.

همچنین PH دهانی پس از نوشیدن مایعات شیرین میان افراد دارای اروژن دندانی و گروه کنترل متفاوت بود. اروژن دندانی در کودکان با مصرف نوشیدنی های اسیدی با شیشه شیر در هنگام خواب هم مرتبط است. استفاده از نی ممکن است موجب کاهش پتانسیل ایجاد اروژن شود البته در صورتی که نی در انتهای دهان قرار بگیرد.

اروژن دندانی

عوامل مربوط به بزاق :

انتظار می رود با کاهش ترشح بزاق و کاهش ظرفیت بافری فعالیت اروژن افزایش یابد. بزاق در پیشگیری از ایجاد اروژن از طریق رقیق سازی و پاک کردن محصولات اسیدی موثر استت و همچنین نقش مهمی در تشکیل پلیکل و دمینرالیزاسیون و رمینرالیزاسیون دارد. ضخامت پلیکل در افراد مختلف متفاوت است و همچنین در نواحی مختلف در داخل دهان هم فرق دارد و ممکن است در شرایط اسیدی مثل مثل مصرف نوشیدنی های شیرین کاهش یابد.

پلیکل ضخیم تر اثر حفاظتی بیشتری نسبت به نوع نازک تر آن دارد و به نظر می رسد که ترشح بزاق و ضخامت پلیکل به شدت بر محل روند پیشرفت اروژن موثر هستند.

با اندازه گیری میزان بزاق تحریکی و غیر تحریکی، ظرفیت بافری و تعداد استرپتوکوک میوتانس در سه گروه از کودکان، که یک گروه از آن ها دارای اروژن های وسیع، یک گروه بدون پوسیدگی و گروه با شیوع بالای پوسیدگی بودند، نتایج زیر به دست آمدند : گروه دارای اروژن از نظر پوسیدگی ها شباهت زیادی به گروه فاقد پوسیدگی داشتند و از نظر خصوصیات بزاق شباهت زیادی به گروه دارای پوسیدگی های بالا داشتند.

نتایج مشابهی در یک مطالعه دیگر به دست آمد که در آمد کودکان دارای اروژن در مقایسه با کودکان بدون اروژن و پوسیدگی، میزان بزاق تحریکی و غیر تحریکی کمتر، همچنین PH بزاقی و ظرفیت بافری پایین تروافت PH بیشتری پس از مصرف نوشیدنی های شیرین داشتند.

 

مطالب مرتبط :

رشد و تکامل دندانی کودک

اصول دندانپزشکی اطفال چیست؟

رنگ تاج دندان کودکتان تغییر کرده؟

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال