آیا مواد ترمیمی دندان با هم فرقی دارند؟

پرکننده های دندان برای درمان پوسیدگی دندان های شیری

پوسیدگی دندان کودکان به شکل یک حفراتی روی دندان ها دیده می شود. بیشتر هم دندان های شیری تحت تاثیرند. این رنج از پوسیدگی دندان باعث انتشار این پوسیدگی به کل دندان ها در دهان می شود. دندان های شیری در کودکان بسیار مهم است.و باید از آن ها مراقبت درست شود. متخصصین حرفه ای در دندانپزشکی یا متخصصین اطفال خوب در تهران بر این عقیده اند که باید برای دندان های پوسیده شیری کودکان، خصوصا پرکردن دندان، متریال درست و خوبی درنظر گرفته شود.

در پژوهشی که صورت گرفته :

هدف از آن مقایسه نتیجه متریال ترمیمی برای دندان های کودکان بوده است. علاوه براین، ترمیم دندان ها با کشیدن و عدم درمان مورد قیاس قرار گرفته است.

استراتژی تحقیقاتی مد نظر :

سرچ خای الکترونیکی در پی دیتابیس ها تحت کنترل گرفته شدند. با توجه به تحقیقات انجام شده، متریال ترمیمی برای دندانپزشکی ترمیمی کودکان، و نیز علم این متریال که برای درمان دندان ها ارائه شدند، در دندانپزشکی اطفال مد نظر قرار گرفته است.

انتخاب های شاخص :

ترایال های کنترل شده تصادفی یا شبه تصادفی انجام شده، طی حداقل 6ماه. هم گروه پارالل، وطراحان پژوهش split-mouth بررسی شدند. واحد تصادفی آن فردی، گروهی، جفت دندان یا یک دندان بوده اند. مطالعات مربوطه نرخ دراپ اوت کمتر از 30درصد داشتند. ترایال واجد شرایط شامل کودکان کوچکتری بود که زیر 12 سال بودند، به همراه پوسیدگی دندان حداقل یکی، که علائم دار بودند یا بدون علائم در اوایل مطالعه.

مواد ترمیمی مختلف برای دندان های شیری

نتایج اصلی به دست امده به این شکل بودند :

تنها سه پژوهش ریویو شدند. The Fuks 1999 که عملکرد کلینیکی تاج ها را به لحاظ زیبایی بررسی کرده بود، در مقایسه با استیل ضدزنگ، در 11 کودکی که حداقل دو مولار فک پایین داشتند و نیاز به ترمیم تاج بود.

نتایج ارزیابی شده در طی 6ماه شامل سلامت لثه، خطا در ترمیم، اکلوژن، تماس پروگزیمال ، و اینتگریتی مارجینال بود.

پژوهش The Donly 1999 split-mouth با گلس آینومر تغییریافته با رزین بود به همراه آمالگام در دوره بالای 36 ماه. 40 جفت کلاس 2 ترمیمی بودند که در 40 بیمار انجام شدند (21 مرد، 19 زن، بین 8سال). با این حال دوره پژوهش بعدی 3 سال بود، تنها نتایج 6 و 12 ماهه گزارش شدند، بخاطر ازدست دادن دنباله بیمارانی که بالای 30درصدشان برای دوره 24 و 36 ماهه بودند.

متریال در  Dyract (compomer) و Tytin  (آمالگام)تست شدند.

با تمام این ها به نتیجه ای که رسیدند، هیچ تفاوت خاصی در عملکرد کلینیکی بین متریال های تست شده نبود. هیچ پژوهشی هم نبود که ترمیم کردن را با کشیدن یا عدم درمان مقایسه کرده باشد؛ آن هم داخله ای در کودکانی که پوسیدگی در دوران کودکی داشتند.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال