آیا متریال درمان پالپ دندان های شیری مهم است؟

متریالی که برای درمان غیر مستقیم پالپ در دندان های شیری استفاده می شود:

یک درمان ترکیبی در مقایسه های متا آنالیز

این مطالعه به هدف بررسی سیستماتیک یکسری سوالات در رابطه با تاثیر متفاوت این مریال های متفاوت در موفقیت های بالینی و رادیوگرافیکی روی درمان مستقیم پالپ پرداخته است. خصوصا بروی دندان های شیری.

در ادامه اینکه این پژوهش برای مقالاتی که قبل از ژانویه 2017 در پایگاه داده های PubMed/MEDLINE, CENTRAL, Scopus, TRIP و ClinicalTrials  منتشر شده بودند، انجام شد. مقالات مرتبط شامل کارآزمایی های بالینی تصادفی بود که مواد مورد استفاده برای درمان غیرمستقیم پالپ در دندان های شیری را با هم مقایسه کرده اند. دو بررسی به طور مستقل از پژوهش ها انتخاب شده و از داده ها استخراج شدند. تاثیرات هر کدام از این تریال و انتهای کار (خطاهای کلینیکی و رادیوگرافی) با استفاده از ترکیبی از درمان های همراه با متا آنالیزها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

متریال پالپ دندان شیری

رتبه بندی درمان ها براساس احتمال اینکه بهترین انتخاب شده است، محاسبه شدند. از 1088 مطالعه و پژوهش واجد بالقوه، 11 مورد برای تجزیه و تحلیل فول تکست یا متن کامل بوند، و 4 مورد شامل متا آنالیزها می شدند. در کلیه مقالات از لاینر هیدروکسید کلسیم به عنوان گروه شاهد در مقابل سیستم چسبی، سیستم گلس آینومر یا دارونما استفاده شده است.

دوره پیگیری از 24 تا 48 ماه متغیر بوده، با نرخ دراپ اوت 0 تا 25.7 درصد. این نوع از متریال به طور قابل توجهی بر خطر شکست درمان غیرمستقیم پالپتاثیری ندارند. با این حال هیدروکسید کلسیم احتمال شکست بالاتری را ارائه داده است.

در نهایت اینکه هیچ شواهد علمی نشان از برتری هر ماده ای که روی درمان پالپ غیرمستقیم در دندان های شیری استفاده شده نشان نمی دهد.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال