باندینگ دندان های کودکان

ارزیابی مقایسه ای نسل هفتم و هشتم مقاومت Shear Bond در عوامل باندینگ دندان های اولیه

ترمیم های زیبایی دندان های شیری یا دندان های اولیه یک وظیفه چالش برانگیز است، به خاطر مینای نازک دندان، آناتومی پالپ، و اندازه کوچک دندان.

ترمیم دندان های اولیه که تغییر رنگ داده اند، بد شکل شدند، یا پوسیدگی چندسطحی داشته اند، یا به خاطر ترومایی منجر به موضوع نگران کننده ای برای بیمار شده اند، صورت می گیرد.

امروزه کامپوزیت جز یکی از مواد رنگ دندان و محبوب ترین و امیدوار کننده ترین متریال ترمیمی دندان است که به دندان با کمک چسب مخصوص باندینگ، به دندان می چسبد.

با یک باندینگ خوب میتوان از ریزنشت های حاشیه ای، نفوذ باکتری منجر به پوسیدگی، حساسیت های بعد از عمل، احتمال التهاب پالپ، و حفظ حداقل ساختار دندان، دندان را حفظ کرد.

از این رو، چه مواد و متریالی استفاده شده؟

چهل دندان مولر فک بالا و فک پایین انسان جمع اوری شدند که برای اهداف ارتودنسی، overretention، تحلیل فیزیولوژیک استفاده شدند.

دندان های با زمینه غیرسرطانی، دندان های ترمیم نشده، دندان های بدون هرگونه ناهنجاری، در این مواد قرار داده شدند، در حالی که دندان های پوسیده، دندان های دارای ناهنجاری، و دندان های با ترمیم حذف شدند.

دندان های کشیده شده تمیز شدند، با دوغاب پومیس تمیز شدند تا عاری از پلاک دندان باشن، و در بزاق دهان مصنوعی نگه داشته شدند، در فضایی با دمای اتاق.

ریشه های تمام دندان ها از ناحیه چسب مینای دندان بریده شدند، با استفاده از هندپیس های با سرعت پایین و مجهز به دیسک الماس سوراخ کننده بخش های ریشه، و کنار گذاشته شدند.

بخش های ریشه کنار گذاشته شده و تنها بخش تاج در این مطالعه استفاده شد.

این Shear Bond برای چه چیزی استفاده شد؟

مواد باندینگ نسل هفتم Shear Bond (ADPER Single Bond Universal ، گروه 2) و نسل هشتم آن (Futurabond DC, VOCO Germany ، گروه 1) با استفاده از دستگاه های تست و آزمایش جهانی در مگاپاسکال اندازه گیری و محاسبه شدند.

داده های به دست امده با استفاده از آزمون Student تحلیل آماری شدند.

متریال باندینگ در Shear Bond

نتیجه به دست آمده چه بود؟

میانگین استحکام Shear Bond گروه 1 (نسل هشتم باندینگ دندان) و گروه 2 (نسل هفته باندینگ دندان) بین 22.10 تا 37.10 Mpa و 19.80 تا 30.30Mpa تخمین زده شدند، در ازمایش Student به طور ویژه ای متفاوت و بالا دیده شدند.

استحکام shear bond در گروه 1، در عین حال با گروه 2 مقایسه شدند، به این شرحه : مقدار p برابر است با 0.017.

در نهایت به چه رسیدند ؟ بلخره نسل هفتم یا هشتم shear bond؟

استحکام نسل هشتم مواد دنتال باندینگ shear bond بهتر از نسل هفتم باندینگ دندان بوده است.

اهمیت بالینی : یک اتصال موثر به دندان باعث کاهش ریزنشت های حاشیه ای می شود، و نیز اشاره کردیم، نفوذ باکتری را کاهش می دهد، حساسیت بعد از عمل را کم می کند و احتمال التهاب پالپ را کاهش داده و ساختار دندان را با اماده سازی حفره های جزیی، حفظ می کند.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال