دندانپزشک کودکان|پزشک اطفال|دندانپزشک اطفال http://drrokni.com دندانپزشک,پزشک اطفال,دندانپزشک اطفال خوب در تهران,دندانپزشکی اطفال بدون بیهوشی,دندانپزشک اطفال با سدیشن از خدمات دکتر رکنی میباشد. Wed, 16 Aug 2017 18:50:45 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8 علت مشکلات رویش دندان دائمی چه می باشد؟ http://drrokni.com/permanent-tooth-growth/ http://drrokni.com/permanent-tooth-growth/#respond Wed, 16 Aug 2017 18:48:56 +0000 http://drrokni.com/?p=4744 http://drrokni.com/permanent-tooth-growth/feed/ 0 آیا کشیدن دندان کودک درست است؟ http://drrokni.com/kids-tooth-extraction/ http://drrokni.com/kids-tooth-extraction/#respond Sat, 12 Aug 2017 16:09:44 +0000 http://drrokni.com/?p=4739 http://drrokni.com/kids-tooth-extraction/feed/ 0 ضایعات مخاطی دهان چیست؟ http://drrokni.com/%d8%b6%d8%a7%db%8c%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b7%db%8c-%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/ http://drrokni.com/%d8%b6%d8%a7%db%8c%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b7%db%8c-%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/#respond Wed, 09 Aug 2017 15:20:08 +0000 http://drrokni.com/?p=4733 http://drrokni.com/%d8%b6%d8%a7%db%8c%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b7%db%8c-%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/feed/ 0 بلاهایی که به سر دندان های شیری می آید! http://drrokni.com/treatment-of-primary-teeth/ http://drrokni.com/treatment-of-primary-teeth/#respond Sat, 05 Aug 2017 15:50:02 +0000 http://drrokni.com/?p=4723 http://drrokni.com/treatment-of-primary-teeth/feed/ 0 چه بیماری هایی سلامت دهان را تهدید می کنند؟ http://drrokni.com/%da%86%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d9%87%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86/ http://drrokni.com/%da%86%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d9%87%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86/#respond Wed, 02 Aug 2017 11:11:39 +0000 http://drrokni.com/?p=4707 http://drrokni.com/%da%86%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d9%87%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86/feed/ 0 آیا ایدز در سلامت دهان موثر است؟ http://drrokni.com/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/ http://drrokni.com/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/#respond Sat, 29 Jul 2017 17:39:19 +0000 http://drrokni.com/?p=4706 http://drrokni.com/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/feed/ 0 مسواک انگشتی برای بهداشت دهان کودک http://drrokni.com/finger-brush-for-oral-care/ http://drrokni.com/finger-brush-for-oral-care/#respond Wed, 26 Jul 2017 15:35:20 +0000 http://drrokni.com/?p=4701 http://drrokni.com/finger-brush-for-oral-care/feed/ 0 روند رشد دندان ها در کودکان فلج مغزی http://drrokni.com/dental-growth-in-cerebral-palsy/ http://drrokni.com/dental-growth-in-cerebral-palsy/#respond Sat, 22 Jul 2017 11:05:42 +0000 http://drrokni.com/?p=4695 http://drrokni.com/dental-growth-in-cerebral-palsy/feed/ 0 چگونه از دندان های کودک سندرم داون مراقبت کنید! http://drrokni.com/dental-care-of-down-syndrome/ http://drrokni.com/dental-care-of-down-syndrome/#respond Wed, 19 Jul 2017 17:00:48 +0000 http://drrokni.com/?p=4688 http://drrokni.com/dental-care-of-down-syndrome/feed/ 0 وضعیت دهانی کودکان سندرم داون http://drrokni.com/down-syndrome-dental-condition/ http://drrokni.com/down-syndrome-dental-condition/#respond Sat, 15 Jul 2017 17:10:31 +0000 http://drrokni.com/?p=4680 http://drrokni.com/down-syndrome-dental-condition/feed/ 0