آیا جای دندان کشیده می توان عسل گذاشت؟

ارزیابی تاثیر عس روی بهبودی جای کشیدگی دندان در بچه های 4 تا 9 ساله

این تحقیق در دپارتمان دندانپزشکی اطفال دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران انجام گرفته!

همچنین دپارتمان ارتودنسی دانشگاه علوم پزشکی یزد نیز دخالت داشته است.

هدف از تحقیق : هدف از این مطالعه و تحقیق، ارزیابی تاثیر عسل روی بهبودی جای کشیدگی دندان و زخم آن در کودکان بین سنین 4 تا 9 سال می باشد.

خواص عسل :

عسل جز داروهای سنتی برای پیشگیری و درمان است که در بسیاری از بیماری ها کاربرد دارد.

مطالعات بسیاری روی مصرف عسل به صورت درمانی می باشد.

آنتی اکسیدان های طبیعی و فلاونوئیدهای عسل تاثیرات بیولوژیکی گسترده ای دارند، شامل آنتی باکتریال، آنتی ترومبوتیک، ضد التهاب، ضد آلرژی، و تاثیرات گشادکنندگی عروق دارد.

عسل از لحاظ سنتی برای درمان زخم ها و تبخال استفاده می شوند که حتی در داروهای مدرن هم کاربرد دارند.

ویژگی های بیواکتیو و فیزیکی عسل روی زخم، پروسه بهبودی آن می باشد.

فعالیت عسل منجر به یک افزایشی در آزادسازی اکسیژن از هموگلوبین می شود که یک محیط نامساعدی برای فعالیت پروتئازهای مخرب می باشد.

پروسه بهبودی وضعیت زخم کشیدگی دندان با عسل :

دندان داشتن نوزاد بعد از تولد

اندازه زخم : برای تعیین اندازه زخم، یک دندانپزشک ابعاد مزیودیستالی و بوکولینگیکی هر سوکت را با استفاده از دستگاه های دیجیتالی یا کالیپرهای دیجیتالی به طور دقیق تا 0.01 میلی متر اندازه گیری کرده است.

حاصل این دو مقدار اندازه زخم بوده است. اندازه گیری ها برای تعیین ابعاد mesiodistalو buccolingual در هر کدام از سوکت ها می باشد که دوبار تکرار می شدند و یک intraexaminer قابل قبول داشته اند.

رنگ بافت : این متغیر شامل رنگ طبیعی لثه و رنگ قرمز (ملتهب) می باشد.

خونریزی در پالپیشن : این متغیر به عنوان وجود یا عدم وجود خونریزی در پالپیشن می باشد.

وجود بافت گرانولیشن : وجود یا عدم وجود بافت گرانولیشن .

وجود چرک : این متغییر هم به عنوان میزان چرک و عفونت ثبت شده.

وضعیت حاشیه لثه : به عنوان حضور یا عدم حضور epithelialization می باشد.

درد : طبق مقیاس عدد گذاری در درد، از والدین خواسته شده که روز کشیدن دندان و روز سوم و روز هفتم، بعد از کشیدن دندان، شاخص 0 تا 10 داده شده که درد شدید می باشد. به طور کلی سه عدد برای درد ثبت شده است.

نتیجه و تاثیر این دارو روی جای کشیدگی دندان چیست؟

در هر دوگروه، اندازه زخم به طور شگفت آوری در روز سوم کاهش یافته بود، و روز هفتم در مقایسه با روز سوم، این زخم خیلی کمتر شده بود.

در نتیجه عسل در کاهش اندازه زخم و بهبود سریع آن بعد از کشیدن دندان در کودکان بسیار تاثیرگذار بوده است.

در واقع استفاده از عسل بعد از جراحی های کوچک در پوسیدگی های دندانی، بسیار توصیه شده است.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال