چه آرامبخش های داخل بینی در دندانپزشکی کودکان هست؟

آرامبخش های داخل بینی در دندانپزشکی کودکان

برای آرامبخشی کودکان از چه روش هایی در دندانپزشکی استفاده میشه؟

مطالعه ای روی آرامبخش های داخل بینی برای کودکان

اهداف مطالعه :

برای شناسایی از آرامبخش های داخل بینی در دندانپزشکی کودکان استفاده شد، که به یک آرامبخشی آگاهانه در طی روش های دندانپزشکی در کودکان رسید.

چه متدها و روش هایی برای برای این کار در نظر گرفته شده ؟

یک مطلب به عنوان بررسی برای شناسایی مطالعات مربوطه در این زمینه جمع آوری شد.

مثلا از واژه هایی مثل IN of midazolam, ketamine, sufentanil, dexmedetomidine, clonidine, haloperidol and loranzepam استفاده شد.

این مطالعات بین افراد زیر 18 سال در نظر گرفته شد، و به زبان انگلیسی انتشار پیدا کرد.

چه نتایجی از مطالعه یا پژوهش مربوطه به دست آمده؟

20 مطالعه شامل این موضوع می شدند.

آسم کودکان در دندانپزشکی اطفال

به ور رایجی آرامبخش ها midazolam بودند که دنباله روی کتامین و سونتانیل می شدند.

شروع عمل برای میدازولام 5 تا 15 دقیقه بود، با این حال، IN ketamine سریعتر عمل می کرد، تقریبا 5.47 دقیقه.

در حالی که هر دوی IN sufentanil  (20 دقیقه) و IN dexmedetomidine (25 دقیقه) در مقایسه آرامترین اثر را داشتند.

داروی Midazolam برای تغییر رفتاری از حالت خفیف به اضطراب متوسط در کودکان تاثیر داشت، با این حال، در اکثر روش های تهاجمی و طولانی تر، آرامبخش های قوی تر، مثل IN ketamine, IN sufentanil توصیه می شدند.

علاوه بر این، کتامین بهتر در کل پروسه کم اثر می شد، تقریبا نرخ موفقیتش 89 درصد بود، زمانی که با IN midazolam مقایسه شد، اون 69 درصد بود.

دگزومتدومیدین داخل بینی تنها به عنوان یک پیش دارو در بین کودکان پخش شد.

در حالی که شروع عمل آن در مقایسه با IN midazolam طولانی تر بود، سدیشن یا ارامبخشی عمیق تری تولید می کرد، در همان زمان جدایی از والدین. و در زمن القای آرامبخشی، عمیق تر انجام میشد.

جمع بندی نهایی این مطالعه چه بود؟

میدازولام داخل بینی، کتامین و سوفنتانیل برای آرامبخشی آگاهانه موثر و ایمن تر بود، در حالی که میدازولام داخل بینی، dexmedetomidine و sufentanil اثبات کردند که پیش داروهای اثربخش تری هستند.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال